Kleresi

Biskop

H. E. Biskop Roald Nikolai

Nordisk-katolska kyrkans primas H. E. Roald Nikolai Flemestad «Per timorem Domini et sancti Spiritus consolationem – Genom Gudsfruktan och stärkt av den Helige Ande.» Share on FacebookTweetFollow usSave
Biskop

Biskop Ottar Mikael

NKK Skandinavien står under tillsyn av biskop Ottar Mikael Myrseth «Non nisi Te, Domine – Ingen annan än Dig, Herre!» Share on FacebookTweetFollow usSave
Präst

Fr. Albertus Magnus

Läkare till vardags. Präst jämt. Kristus Jesus framför allt (Joh 14:6). Präster och diakoner i Nordisk-katolska kyrkan är inte avlönade av kyrkan utan försörjer sig och lever vardagliga liv likt församlingen i övrigt. Därmed delar präster och diakoner sina motsvarande vardagliga inslag, mödor och glädjeämnen med församlingsmedlemmarna.  Share on FacebookTweetFollow usSave
Diakon

Dn. Mikael

Joh 5:14: ”Sedan träffade Jesus honom i helgedomen och sade till honom: »Se, du har blivit frisk; synda icke härefter, på det att icke något värre må vederfaras dig.»” Präster och diakoner i Nordisk-katolska kyrkan är inte avlönade av kyrkan utan försörjer sig och lever vardagliga liv likt församlingen i övrigt. Därmed delar präster och diakoner sina motsvarande vardagliga inslag, mödor och glädjeämnen med församlingsmedlemmarna.  Share on FacebookTweetFollow usSave
error

Önskar du att fler får läsa detta?