S:ta Sunnivas församling i Bergen

S:ta Sunnivas församling i Bergen

Søndag 17. desember 2017 vil biskop Roald Nikolai Flemestad i Den nordisk-katolske kirke gjeninnsette Roy-Olav Torvik Øien som prest i Sta. Sunniva menighet i Bergen etter at han forlot kirken sommeren 2015. 

6. august 2011 ble Roy-Olav Torvik Øien ordinert som prest i Den nordisk-katolske kirke. Han tok navnet fr Olav Paulinus og var sogneprest i Bergen fram til sommeren 2015. Navnet hadde han etter den norske helgenen Olav den hellige og den engelske Paulinus av York som hadde en særlig status i klosteret Øien var tilknytta til i England.

Etter ei turbulent tid i Den nordisk-katolske kirke i 2015 valgte fr Olav Paulinus å trekke seg ut av kirken og følge ei gruppe som søkte seg over til de ortodokse. Han valgte likevel sporadisk å holde kontakten med sitt gamle kirkesamfunn og gradvis førte det fram til gjenforening og forsoning mellom den tidligere presten og biskop Roald Nikolai Flemestad.

Den åndelige reisen mellom 2015 og 2017 førte Øien tilbake til sine røtter og den personlige visjonen han som ung mann formulerte på bibelskolen han en gang gikk på: «På tvers av kirkesamfunn å undervise og disippelgjøre mennesker for et liv og en tjeneste i Guds rike». En slik visjon var vanskelig å realisere innenfor de store tradisjonelle kirkene.

«Jeg er redd for de små romma», sa en av konvertittene som ikke valgte Den nordisk-katolske kirke i etterkant av kirkemøtet i den norske kirke i januar 2017. Han gikk heller over til de romersk-katolske. For Øien var problemet blitt de store romma. Det var for lett å bli en kulturkristen som velger kirkesamfunn etter status.

Derfor var det godt for ham å konkludere med at der var et tredje alternativ i den gammelkatolske troen. Denne retningen har sine røtter i den udelte kirke. Den har gyldig apostolisk suksesjon og er ikke større enn at den kan gå under modernitetens radar og slik være tradisjonsbærer inn i en tapt vestlig sivilisasjon.

«Jeg ser det som en viktig oppgave å være med og bære den felleskatolske tradisjonen videre inn i den etterkristne tiden vi lever i,» sier fr Olav Paulinus som har publisert en lengre tekst om returen til Den nordisk-katolske kirke på https://nordiskkatolsk.wordpress.com/ Man kan også lese mer om kirken og gamletroen på https://nordiskkatolsk.no/

Den nye presten kan kontaktes for mer informasjon på e-post olav.paulinus@nordiskkatolsk.no eller på telefon: 909 05 909.

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?