Ekumenik och katolicitet

Ekumenik och katolicitet

Scrantonunionen (Polish National Catholic Church och Nordisk-katolska kyrkan) stod som värd för ett möte för restaurering och förnyelse av den odelade kyrkan i mars 2018. Syftet med samlingen var att bjuda in utvalda biskopar, de flesta från anglo-katolska samfund i USA, för att diskutera bevarandet och stärkandet av ekumenisk katolicitet i icke-påvliga traditioner. En anledning till mötet är den kris som tron står inför med målet att skapa grund för att gemensamt vittna om historiska sammanhang och värden så att de kan bevaras för framtiden.

Mötet, som hölls mellan den 6-8 mars, mynnade ut i ett gemensamt officiellt uttalande från Scrantonunionen vilket samtliga deltagare ställde sig bakom. Detta uttalande finns att läsa via länk här.

Official Statement from the Ecumenical Convocation of the Union of Scranton – Dublin March 6-8

The Union of Scranton (the Polish National Catholic Church and the Nordic Catholic Church) hosted a Convocation for Restoration and Renewal of the Undivided Church: Through a renewed Catholicity. The purpose of this gathering was to invite selected bishops, mostly from Anglo Catholic Churches in the United States, to discuss the preservation and the strengthening of ecumenical catholicity within non-papal aligned traditions. Confronted with the present crisis of faith, the desired goal is to create the foundation blocks for a united witness so that the doctrinal and historical coherence can be saved for the future.

The Convocation concluded with an Official Statement from the Union of Scranton, agreed by all participants: A Call to Missional and Ecumenical Fellowship.

The formal papers presented at the Convocation are to be published on the Union of Scranton website.

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?