Vigning av ny biskop i Nordisk-katolska kyrkan

Vigning av ny biskop i Nordisk-katolska kyrkan

Den 11. oktober vigsles biskop-elekt Ottar Mikael Myrseth til ny biskop i Den nordisk-katolske kirke. Biskopsvalget fant sted i oktober 2019, og vigslingen var satt til april 2020 i USA i Scranton-unionens katedral med erkebiskop Anthony Mikovsky som konsekrator. Men på grunn av pandemien har man måttet utsette bispevigselen flere ganger. Ettersom det fremover fortsatt er usikkerhet i situasjonen på begge sider av Atlanteren har Scranton-unionens bispemøte besluttet å legge vigselen til Norge med nåværende biskop Roald Nikolai Flemestad som konsekrator.

Bispekonsekrasjon og innsettelse finner sted i St. Johannes Døperen kirke, Oslo, 11. oktober kl. 13:00. Mottakelsen blir i Mariagården, Akersveien 16B, rett etter messen.

Ottar Mikael Myrseth

Ottar Mikael Myrseth, f. 1951, cand. theol. fra Menighetsfakultetet i 1977 og ordinert i 1978, har vært sokneprest i Rødtvet og i Spjelkavik samt stiftskapellan for biskopen i Møre. Han har hatt tillitsverv i Presteforeningen, Kirkelig Fornyelse og Samråd på Kirkens Grunn hvor han var formann.
I 2001 forlot han Den norske kirke og ble ordinert til prest i Den nordisk-katolske kirke, hvor han har tjenestegjort som sokneprest i St. Olav menighet i Ålesund, prost i Selja prosti og fra 2013 som generalvikar for biskopen. Ved siden av prestetjenesten har han hatt stilling som lærer ved Borgund Folkehøgskole (2001-2017).

Oslo, 6. september 2021
Biskop Roald Nikolai Flemestad

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?