Kristus Konungen

Kristus Konungen

Siste søndag i kirke året kalles Kristi kongefest, og dagens liturgiske farge er hvit. Budskapet på denne dagen, er at Jesus Kristus sitter på sin herlighets trone, og alle folkeslag skal samles framfor ham og han holder dom.

Den tidshusholdning vi her lever i er til ende. Det er slutten for alle andre makter. Det er slutt på alle kirkemøter og diskusjoner. Alle andre røster er forstummet og det er kongen Jesus Kristus som har det siste ordet. Guds rike kommer i sin fulhet.

Igjennom hele siste del av kirkeåret er det apokalyptiske i sentrum. Vi kan si at tiden er preget av både mørke og lys. Mørke fordi Guds ordet taler om et tiltagende mørke og dramatiske hendelser i denne verden og i hele skaperverket. En total omveltning er nær forestående. Verdens synde-mål er fullt, og Guds klokke er slagen. Lys fordi noe nytt bryter frem, Guds fullkomne rik. Fredsfyrsten Jesus Kristus sitter på tronen. Alle andre makter og myndigheter må vike. Hvert kne skal bøyes og alle må bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Selv døden den siste fiende, skal tilintetgjøres.

Hvilke fremtidsperspektiver dette gir for oss som tror. Samtidig som dette maner oss til å alltid være berett til denne store dagen. Jesus sier: «La deres hofter være om-bundne og deres lys brennende. Vær lik tjenere som er våkne og som straks kan lukke opp for sin herre når han kommer.»

Kom konge kom i morgenglans og
bryt din seiers vei for riket som med
himmel jord tilhører evig deg.
(J. Smemo)

Fr. Tore Andreas

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?