Ny diakon i S:T Johannes Döparens församling

Ny diakon i S:T Johannes Döparens församling

Innsettelsen i menigheten

Søndag 7. november, på St. Willibrord av Utrechts minnedag, ble diakon Håkon Johannes Andersen høytidelig innsatt til tjeneste i St. Johannes Døperen menighet.

I forbindelse med seremonien leste sognepresten opp biskopens innsettesesbrev, som avsluttes med følgende ord: «Måtte dere ta vel imot Håkon Johannes, støtte og veilede ham i tjenesten og alltid ha ham med i deres bønner.»

Denne gledelige begivenhet ble behørig feiret ved kirkekaffen med hjemmebakt kringle og iskaker, hilsninger og gaveoverrekkelser.

Diakonvigslingen

Overrekkelse av evangelieboken

Den 29. september, på Mikkelsmess, ble Håkon Johannes ordinert til diakontjeneste av biskop Roald Nikolai i St Mikael kirke. Predikant og celebrant i messen var biskop-elekt Ottar Mikael, assistert av den nyordinerte diakon.

Et bildealbum fra seremonien er tilgjengelig her.

St. Mikaels hjemmeside har følgende reportasje fra ordinasjonen, v/fr. Lauritz Elias:

«Mikkelsmess, menighetens patronsfest, ble nok en merkedag i menighetens liv.Denne gang skjedde det ved at vår subdiakon Håkon Johannes Andersen ble ordinert til diakon av Biskop Roald Nikolai. Håkon er tiltenkt tjeneste som diakon i St. Johannes menighet i Oslo, derfor var det ekstra gledelig å se mange venner fra Oslo her.

Etter messen var det kirkekaffe. Biskop Roald Nikolai satte i sin hilsen til Håkon Johannes ord på det mange kjenner på, nemlig at Håkon besitter visdom og forstand allerede før han får embedet! Han overrakte sin personlige pyx (liten metalleske til bruk for oppbevaring av oblater) til bruk ved bl.a. sykekommunion. En gest med stor symbolsk verdi!

Det ble hilsninger og gaver bl.a. fra menigheten ved sogneprest Tore Andreas og fra prost Asle Ambrosius. Alle uttrykte stor glede over at Håkon så villig går inn i tjenesten. Bløtkake og kaffe til alle avsluttet en gledelig dag.»

* * *

Vi ønsker Guds rike velsignelse over diakon Håkon Johannes’ tjeneste!

F.v. Subdiakon Anders Beda, fr. Lauritz Elias, fr. Tore Andreas, diakon Erik Matias, biskop-elekt Ottar Mikael, diakon Håkon Johannes, biskop Roald Nikolai, erkedegn Tom, subdiakon Endre og akolytt Ashour.
Föregående
Kristus Konungen

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?