Intåget i Jerusalem

Intåget i Jerusalem

Palmsöndagen firar Kristi Jesu triumfatoriska intåg i Jerusalem. Likt de flesta hoppades på den ursprungliga Palmsöndagen, att nu äntligen skulle en storslagen, rättfärdig världslig makt upprättas i världen, tror allt för många än i dag att världsliga institutioner och politiska maktcentra är lösningen på våra problem. Så vilka är våra egentliga problem?

Brist på Sanningen. Brist på sann rättfärdighet och varaktig fred. Brist på äkta kärlek och djup samhörighet. Brist på en tydligt förkunnad Väg tillbaka till Gud; för Liv i gemenskap med Honom. Vad mer behöver vi? Vem påstår att världsliga, centraliserade organisationer kan tillhandahålla svar eller bereda detta? Som om dessa ens har en genuin vilja till detsamma.

Kristi Jesu intåg var inte för att göra sig till härskare över världen, eller ens staden Jerusalem, även om somliga hoppades på detta medan andra fruktade detsamma. Kristi Jesu intåg i Jerusalem utgör en allegori för etablerandet av Guds rike och således inte berört av jordiska utanpåverk eller maktspel.

Än en gång hade Jerusalems invånare haft god tid att förbereda sig. Sakarja profeterade 500 år dessförinnan: “Se, din kung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.” [Sak 9:9; Matt 21:5; jmf. Jes 62:10-12 resp. Luk 17:20]. Hur lång tid behöver vi för att begripa det triumfatoriska i enkelhetens ödmjuka elegans?

Åsnor var tamdjur för transport, i synnerhet då hästar togs i anspråk av kavallerier. Åsninnan symboliserar fred och fredstid. För att emellertid inte framstå som ett tarvligt bruksdjur beklädde apostlarna åsninnan med sina mantlar för att göra henne till ett mer värdigt riddjur avsett för Fredsfursten (Matt 21:7).

Vi människor uppmanas att i ödmjukhet släppa taget om det världsliga och ta steget att följa Kristus Jesus, symboliserat av nedläggningarna av mantlar som hyllning och uppoffring (Matt 21:8), samt framför allt en andlig nedläggning av vår världsliga bekvämlighet och det världsliga livet.

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska Kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?