Posts from maj 2022

Posts from maj 2022

Pingst

Den Heliga Andens högtid eller Kyrkans födelsedag infaller tio dagar efter Kristi himmelsfärd, då Gud lät Helige Ande komma över mänskligheten. Lärjungarna fick då sin sista uppmaning: gå ut i världen och döp människor i Faderns, Sonens och Helige Andens namn. Helig Ande, Hjälparen Den Helige Ande, eller Hjälparen, verkar konstant i våra liv. Likt vinden som böjer träden kan vi ej se Helige Ande, men vi känner andlig påverkan likväl. För visst har du hört talas om, eller själv…

Kristi Himmelsfärdsfirande på Säter

Prostistevne på Seter gård Seter gård er DNKKs vakre møtested og kommende kirkesenter ved Øyeren, beliggende mellom Lillestrøm og Trøgstad. Det har gjennom flere år nå utviklet seg en tradisjon med at menighetene i Viken prosti har satt hverandre stevne her på Kristi Himmelfartsdag, så også i år. Et 40-talls medlemmer fra St. Johannes Døperen i Oslo og St. Mikael og alle de hellige i Fredrikstad hadde funnet veien til Seter denne Himmelfartsdagen. Værutsiktene var ikke de aller beste, men…

Gnosticism ånyo

På 100-talet kjempa kyrkjefaderen Ireneus av Lyon for å avsløre og forkaste gnostisismen. I dag dukkar det gnostiske menneskesynet fram att.  Gnostikarane forkynte at det materielle ikkje kjem frå Skaparen av himmel og jord, men stammar frå ein vond gud og må difor forsakast. Difor er heller ikkje kroppen frå Gud, og må fornektast. Berre sjela er rein og må frelsast frå kroppen sitt fengsel. Eit menneske kan gjere med kroppen sin som det vil. Våre dagars identitets-debatt har sett…

Kyrkostämma i S:t Johannes Döparens kyrka den 6-7 augusti 2022

Den nordisk-katolske Kirke inviterer alle medlemmer til kirkestevne i Oslo helgen 6.-.7. august. Erkebiskop Anthonius (Mikovsky) og Fr. Sr. Rob (Nemkovich) vil delta sammen med representanter fra administrasjonene i  Europa og økumeniske gjester. Gudstjenester og måltider under stevnet vil finne sted i St. Johannes Døperens Kirke. Lørdag ettermiddag vil det bli organisert en utflukt. Nærmere informasjon om sted vil komme når værutsiktene foreligger. I tilknytning til stevnet vil det på fredag kveld være et eget møte for kleresiet med erkebiskop…

Generalsynoden 2022

Årets generalsynode, den første siden bispevalget 2019, ble avholdt i St. Johannes Døperens Kirke i Oslo lørdag 7. mai. Det var dermed første gang vår nye biskop, Ottar Mikael, kunne ønske representanter for kirkens menigheter, både leke og geistlige, velkommen til generalsynode. Etter å ha ønsket velkommen ga biskopen styringen av møtet over til generalvikaren, fr. Asle Ambrosius, som rutinert ledet forsamlingen gjjennom møtets dagsorden. Et viktig punkt på dagsordenen var valg av nytt lekmedlem til Kirkerådet. Under valget måtte…

Gör lärjungar! Kristen kyrka i en efterkristen kultur

FOREDRAG AV LEIF S. JACOBSEN PÅ DNKKs GENERALSYNODE 07.05.2022 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær…

Skriftbevis for Jesu oppstandelse i Händels Messias

Georg Friedrich Händels oratorium Messias er et av de mest verdsatte verkene innen vestlig kirkemusikk, og det er blitt fremført regelmessig i de snart 300 årene som er gått siden urfremføringen i Dublin 13. april 1742. Librettoen består utelukkende av bibelske tekster og ble satt sammen av Händels venn Charles Jennens. Bortsett fra en del av juleevangeliet er dette ikke en fortelling om Jesu liv, men en presentasjon av Jesus som Messias – den salvede frelseskongen – på gresk Kristus. Og det er verdt å…

Nordisk-katolska kyrkan etablerar sig även i Spanien

Biskop Roald Nikolai hadde på 2. søndag i påsketiden i år, 25. april, gleden av å ta opp fr. Diego Gonzales Ruiz i fullt fellesskap med Den nordisk-katosle Kirke og Scranton-unionen. Fr. Diego som tidligere har vært anglikansk prest, ble tatt opp ved det som heter kondisjonell ordinasjon. Samtidig ordinerte biskop Roald Nikolai også en diakon, og flere medlemmer av den nye misjonen ble tatt opp i Kirken ved krismering. Vi gleder oss over at Den nordisk-katoslke Krike vokser også i Sør-Europa og…
error

Önskar du att fler får läsa detta?