Posts from augusti 2022

Posts from augusti 2022

Storslagen kyrkostämma i S:t Johannes Döparens kyrka i Oslo

Helgen 5.-7. august ble det arrangert nordisk kirkestevne i Oslo. Tanken bak stevnet var, som biskop Ottar Mikael flere ganger påpekte, å gjeoppta tradisjonen med stevnene fra biskop Taddeus’ tid. Stevnets hovedgjest var erkebiskop Anthonius (Mikowsky) som kom sammen med fr. sr. Rob (Nemkowich) – et gjensidig gledelig gjensyn med dem begge. I tillegg var det også gjestende biskoper og prester fra både Storbritannia, Tyskland, Italia, USA og Sør-Sudan, foruten kleresi og menighetsmedlemmer fra NKKs menigheter i Norge og Sverige.…

Gudabärerskan Jungfru Marias insomnande

15. august feirar vi dagen for Marias innsovning – òg kalla Marimesse om hausten. Dagen avløyser den to veker lange innsovningsfasta og har ei lang historie som minnedag i Kyrkja. Alt på 100-talet markerte den kristne forsamlinga dagen, og hennar innsovning er nemnde av tidlege fedrar som Dionysios Areopagitten og Meliton av Sardes. Dagen blir også kalla for den andre påska. I følgje tradisjonen vart Maria buande i Johannes sitt hus i Jerusalem. Ho var aktiv i kyrkjelyden heilt til…

Vi är ett folk på pilgrimsvandring

Pilegrimsvandring over Dovre mot Nidaros har solide tradisjoner innen Kirkelig fornyelse og Den nordisk-katolske Kirke. Etter noen års avbrudd tok biskop Ottar Mikael på seg ansvaret med å planlegge og lede årets vandring. Dermed kunne vi starte fra Budsjord øverst i Gudbrandsdalen mandag 25. juli. Gruppen bestod av i alt 12 personer med plass til juniorer såvel som seniorer, både aldersmessig og når det gjelder fartstid som pilegrim. Første etappe gikk til Fokstua der Inger Lill og Reidun ventet på…
error

Önskar du att fler får läsa detta?