Posts from september 2022

Posts from september 2022

Prästordination i S:t Mikaels församling

På Mikkelsmess, 29. september, ble diakon Erik Matias Parmer ordinert til prest av biskop Ottar Mikael i St. Mikael Kirke i Fredrikstad. Kirken var fullsatt av menighetens egne medlemmer, tilreisende fra andre menigheter, samt ordinandens familie og venner. Biskopens ordinasjonspreken var både personlig og preget av at en ordinasjon er en stor høytid for en menighet. Etter gammel tradisjon avsluttet messen med at den nyordinerte presten inviterte alle som ønsket det, til å komme fram for å bli velsignet, og…

Mickelsmäss

Sankte Såle-Mikkjel er navnet hans i Draumkvedet. Men Sankt Mikael er ikke en drøm, en fantasi. Likevel: Vil du lete etter spor av hans fjærdrakt, søker du forgjeves! Han omtales i Skriften. Han er profetert om i Danielsboken og omtalt hos profeten Sakarja; derfor vises det i Judasbrevet til at han hadde en rolle å spille også på Moses’ tid. Og endelig fremstår han i største klarhet i Johannes’ Åpenbaring: Han er en kjempe for Gud og for de troende:…

Inbjudan till Nordisk-katolska kyrkans höstkonferens 2022

«Til mann og kvinne skapte Han dem»(1 Mos 1,27) Med kroppens teologi som tema inviterer Den nordisk-katolske kirke alle interesserte til samlingen på Gran helgen 28.-30. oktober under overskriften «Til mann og kvinne skapte Han dem».  I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv, turmuligheter og sosialt samvær. Dagsbesøkende ønskes også velkommen.  Konferansen holdes på Sanner hotell. Messer og tidebønner vil finne sted i Nikolaikirken.  DETALJERAT PROGRAM kan laddas ned her.ANMÄLAN före den 10 oktober till Håkon Johannes Andersen: hakon.cand.philol@gmail.com…
error

Önskar du att fler får läsa detta?