Mickelsmäss

Mickelsmäss

Sankte Såle-Mikkjel er navnet hans i Draumkvedet. Men Sankt Mikael er ikke en drøm, en fantasi. Likevel: Vil du lete etter spor av hans fjærdrakt, søker du forgjeves!

Han omtales i Skriften. Han er profetert om i Danielsboken og omtalt hos profeten Sakarja; derfor vises det i Judasbrevet til at han hadde en rolle å spille også på Moses’ tid. Og endelig fremstår han i største klarhet i Johannes’ Åpenbaring: Han er en kjempe for Gud og for de troende:

Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen.   (Åp 12,7-8)

 Kollektbønnen for dagen sammenfatter hvor vi står i dag:
Himmelske Fader, du som i din uutgrunnelige visdom har satt englenes hærskare til tjenende ånder for å stride for dem som skal arve frelsen, vi ber deg: Unn oss i nåde, at de, som tjener deg i himmelen, også må vokte vår ferd på jorden, inntil vi med dem kan lovprise deg i ditt fullkomne rike.

Sankt Mikael er erkeengelen, og han og alle hans medengler står oss bi i striden mot dem som ble kastet fra himmelen til jorden (Åp 7). Og de er våre læremestre i tilbedelse – og medbedere. Det ene utelukker ikke det andre, og slik bør det være blant oss også: Strid troens gods strid; tilbe Gud i ånd og sannhet. Ja, vi er forent med Mikael og alle engler som tjener ved Guds alter i himmelen, i hver eneste messeog stemmer i sammen med dem: Hellig! Hellig! Hellig! Vi forbereder oss til det evige liv sammen med dem.

Hellige erkeengel Mikael! 
 Forsvar oss i striden, vern oss mot djevelens ondskap og snarer.  Vi ber deg, du himmelske hærskarenes fyrste, om at du ved den makt Gud har gitt deg, vil styrte i helvetet Satan og ondskapens ånder som streifer omkring i verden til sjelenes ulykke. Amen.

error

Önskar du att fler får läsa detta?