Prästordination i S:t Mikaels församling

Prästordination i S:t Mikaels församling

På Mikkelsmess, 29. september, ble diakon Erik Matias Parmer ordinert til prest av biskop Ottar Mikael i St. Mikael Kirke i Fredrikstad. Kirken var fullsatt av menighetens egne medlemmer, tilreisende fra andre menigheter, samt ordinandens familie og venner. Biskopens ordinasjonspreken var både personlig og preget av at en ordinasjon er en stor høytid for en menighet. Etter gammel tradisjon avsluttet messen med at den nyordinerte presten inviterte alle som ønsket det, til å komme fram for å bli velsignet, og køen av dem som ville velsignes, var lang.

Under kirkekaffen etter messen vanket det både gode ord og gaver til fr. Erik Matias. Redaktøren av hjemmesidene slutter seg helhjertet til gratulantene!

Fr. Erik Matias har faglig bakgrunn som jurist og er vel vant med å formulere seg tydelig og presist. Det har de som har hørt ham preke, lært å sette stor pris på. Han har vist en sjelden evne til å kombinere denne sin faglige bakgrunn med den teologi han har tilegnet seg i senere år, og i fortsettelsen vil enda flere få gleden av å lytte til hans forkynnelse.  For Kirken er det også av stor verdi å ha en mann med fr. Erik Matias’ faglige bakrunn i kleresiet.

Det må også nevnes fr. Erik Matias’ ordinasjon var en særlig opplevelse for biskop Ottar Mikael i og med at dette var første gangen biskopen ordinerte en prest. Vi gratulerer også biskopen.

error

Önskar du att fler får läsa detta?