Moderkyrkan PNCC firar 125 år

Moderkyrkan PNCC firar 125 år

Vår moderkirke, The Polish National Catholic Church (PNCC) feirer i år sitt 125-årsjubileum. 21. september 1897 ble fader Antoni Stanisław Kozłowski konsekrert til biskop for de polskættede gammelkatolikkene i Chicago (Illinois) av biskop Eduard Herzog i Bern (Sveits) med erkebiskop Gerardus Gul (Utrecht) og biskop Theodor Weber (Tyskland) som medkonsekretorer.

Biskop Antoni hadde tidligere vært romerks-katolsk prest og en periode rektor for presteseminaret i Taranto i Italia. Han var blant de mange som opponerte mot 1. Vatikankonsils vedtak om å dogmatisere pavens ufeilbarlighet, og dette resulterte i at han på 1890-tallet brøt med det romerske hierarkiet. Samtidig hadde han sett den åndelige nøden blant de polske katolikkene som opplevde seg tilsidesatt av det daværende overveiende irskdominerte hierarkiet i den romersk-katolske Kirke, og det falt derfor lett for ham å takke ja til det kallet han fikk.

Biskop Antoni fikk dessverre bare ti år i sitt embete. Han døde allerede i 1907,  bare 50 år gammel. I september samme år ble fr. Franciszek Hodur konsekrert til biskop i Scranton av erkebiskop Gerardus, med biskop Jan Van Thiel og biskop Peter Spitz (begge Nederland) som medkonsekratorer, og de polske gammelkatolikkene i Chicago valgte å stille seg under hans tilsyn. Han ble PNCCs første Prime bishop (erkebiskop). Også for biskop Franciszek var veien til PNCC en kombinasjon av opposisjon mot vedtaket fra 1. Vatikankonsil og omsorg for de polske katolikkene, og med biskop Frnaciszek i leddelsen begynte PNCC å vokse.

Biskop Antonis Allehelgensmenighet i Chicago eksisterer fremdeles og er dermed den eldste menigheten i PNCC. Den er i dag domkirkemenighet i PNCCs vestlige bispedømme (Western Diocese).

Da vårt eget miljø her i Norge søkte sin katolske tilhørighet, tok PNCC oss under sine vinger og ga biskop Thadeusz Peplowski i oppdrag å føre tilsyn med oss inntil vi kunne stå på egne ben. Mange av oss tenker tilbake på biskop Thadeusz med glede og takknemlighet for det han var for oss de årene han var vår biskop.

I dag er PNCC og DNKK søsterkirker i Scranton-unionen av ortodokse gammelkatolske kirker, med felles erkebiskop.

Biskop Ottar Mikael deltok ved PNCCs jubileumssynode i Scranton og gratulerte der på vegne av oss alle.

https://pncc.org/about/

Vi ønsker vår søsterkirke i USA Guds rike velsignelse over framtiden. Må årene som ligger foran, bli mange og rike, inntil Herren kommer igjen!

https://pncc.org/about/

error

Önskar du att fler får läsa detta?