Posts from februari 2023

Posts from februari 2023

Kleresimöte i Oslo

Fredag 17. og lørdag 18. februar var kleresiet i det skandinaviske bispedømmet av DNKK samlet i St. Johannes Døperens Kirke i Oslo til kleresimøte. Møtet begynte fredag ettermiddag med vesper og sluttet lørdag ettermiddag med messefeirng. Lørdag formiddag holdt «gamlebispen», biskop Roald Nikolai, et spennende foredrag om apostolisk suksesjon. For øvrig behandlet møtet en rekke saker som ekteskapsteologi og-praksis, økumiske forhold, studiehefte for menighetene om messen og messeliturgiene, nye liturgiske bøker (tilleggsbind til Missale) m.m. Det var en glede for…

Välkommen till Innviksstämman 2023

Innvikstemnet er blitt del av tradisjonen, dette året med tema frå songaren og ungdomsforkynnaren Matias Orheim som høyrde heime på Stårheim på andre sida av Nordfjorden. Han representerer ein spiritualitet som var sterk ei tid men sikkert har bleikna litt med åra. Vi spør kva denne trubaduren som song, spelte på fele og på glas, kan ha å tilføre oss og vår tid. Møtestad er idyllisk plasserte Innvik fjordhotell og vakre Innvik Kyrkje. Velkomen. Påmelding slik det framgår av programfaldaren…

Fastetiden

I 40 dager fra Askeonsdag til Påske er kirkens største fastetid. De 40 dagene minner oss om at Jesus fastet i ørkenen i 40 dager. Vi kan også tenke på Israelsfolket 40 år i ørkenen. Fastetidens liturgiske farge er fiolett som er kirkens botsfarge. For de fleste av oss som har vokset opp i en protestantisk sammenheng, har fastetiden stort sett dreiet seg om navn på kirkeåret og dager. Selvsagt var dette med å faste kjent og praktisert, men ikke…

GOD BE IN MY THINKING – Mainz 2023

Sist veke var Den nordisk-katolske Kyrkja i Tyskland for andre gongen vertskap for Scranton-unionens internasjonale teologkonferanse. Temaet var «God be in my thinking – the intellectual background of the secularisation», og møtestaden var det katolske stiftssenteret i Mainz og domkyrkja der. Frå Tyskland, Italia, USA, Irland og Noreg deltok knapt 20 lekfolk og prestar til foredrag, samtalar, tidebøner, messefeiring og sosialt fellesskap kring dagsaktuelle utfordringar. I neste omgong vil tankar og planar bli formidla til kyrkjelege leiarar og kyrkjefolk på…

God be in my thinking – Mainz in February 2023

During the weekend of February 10-12th, the International Theological Conference of the Union of Scranton convened in Mainz for the second time hosted by the Nordic Catholic Church in Germany. The theme was “God be in my thinking – The intellectual background of the secularization”, following up on the proceedings from the conference in 2020. Also this year, the conference was held at the Conference Center of the Roman Catholic Diocese in Mainz, Erbacher Hof, located in close vicinity of…
error

Önskar du att fler får läsa detta?