Kleresimöte i Oslo

Kleresimöte i Oslo

Fredag 17. og lørdag 18. februar var kleresiet i det skandinaviske bispedømmet av DNKK samlet i St. Johannes Døperens Kirke i Oslo til kleresimøte. Møtet begynte fredag ettermiddag med vesper og sluttet lørdag ettermiddag med messefeirng.

Lørdag formiddag holdt «gamlebispen», biskop Roald Nikolai, et spennende foredrag om apostolisk suksesjon. For øvrig behandlet møtet en rekke saker som ekteskapsteologi og-praksis, økumiske forhold, studiehefte for menighetene om messen og messeliturgiene, nye liturgiske bøker (tilleggsbind til Missale) m.m.

Det var en glede for kleresiet å kunne ønske sitt ferskeste medlem, diakon Anders Beda, velkommen i sin midte. Anders Beda har jo tjent Kirken trofast som subdiakon i en årrekke, og han har allerede gjort seg positivt bemerket i sin nye tjeneste som diakon.

error

Önskar du att fler får läsa detta?