Posts from april 2023

Posts from april 2023

Herrens lidande och offerdöd

Herrens lidande och död. Läsningar och underlag för reflektioner:Jes. 52:13-53:12;2 Kor. 5:14-21;Matt. 26:36-27:56;Luk. 22:39-23:53;Mark. 14:32-15:47;Joh. 18:1-19:42;Joh. 3:16.

Consummatum est

Jesu siste ord på krossen vert gjerne omsett til norsk med «det er fullført». Den latinske varianten, «consummatum est», taler tydeleg om kva som har hendt. Moselova seier at «forbanna er kvar den som heng på eit tre». Men i Jesu tilfelle var krossefestinga  ein siger. Her vert Jesus herleggjord, skriv apostelen Johannes. Han herleggjer Faderen når han her fullfører sin misjon. Consummatum est! Alt er ’konsumert’. Alt er oppslukt. Alt det vonde, alt det bitre, all skuld, all skam, alt hat,…

Triduum – Påskens tre Heliga dagar

Dagene fra Skjærtorsdag til påskenatt/påskemorgen er for kristne det største av alt, vel verdt å feire. Disse tre dagene oppsummerer hele frelseshistorien. I feiringen av den hellige påsken blir vi samtidige med Jesus i hans død og oppstandelse, i hans kamp og hans seier. Ikke bare slik at vi feirer historiske begivenheter. Vi trekkes inn i det som skjer, vi blir øyenvitner, vi blir delaktige. Liturgiens språk er derfor presens. Det ikke bare skjedde, men det skjer, her og nå.…
error

Önskar du att fler får läsa detta?