Föredrag: Den odelade kyrkans tro

Föredrag: Den odelade kyrkans tro

FÖREDRAG DEN 13 MAJ KL. 13:00 I FYRBÅKEN, SKOMAKAREGATAN 31, KARLSKRONA
DEN ODELADE KYRKANS TRO: Gammal-katolsk kristendom och ortodox katolicism, med östlig teologi och västlig liturgi.
av Biskop Ottar Mikael Myrseth
Den Nordisk-katolska kyrkan i Skandinavien står under tillsyn av Biskop Ottar Mikael Myrseth, med valspråket «Non nisi Te, Domine – Ingen annan än Dig, Herre!»

Helgen den 13-14 maj besöker Biskop Ottar Mikael Myrseth och Ärkediakon Fr. Lauritz Petterssen Karlskrona. Under lördagen kommer biskopen att hålla ett föredrag om gammal-katolicismen. Efter föredraget följer möjlighet till enskilda samtal respektive en skärgårdsbåttur för fortsatta diskussioner i gemenskap. Utöver Laudes och Vesper den 13 maj, firas Pontifikalmässa den 14 maj.

HISTORIA: VAD ÄR DEN ODELADE KYRKANS TRO?
”Gammalkatolikerna (The Old Catholics) har en betydelse som inte står i proportion till sin storlek. De är en sann ’brokyrka’ (i än högre grad än den anglikanska gemenskapen som tillskrivits begreppet). De bär vittne om att det är möjligt att vara latinska eller västliga katoliker utan att vara ultramontana; de påminner om den romerska gemenskapen i sin liturgi [och] den ortodoxa i sin bekännelse”
– ur The Old Catholic Movement, Its Origins and History av C. B. Moss (Apocryphile Press, 2005).

FÖRSTÅELSE: VAD BETYDER KATOLSK?
”Sådant ordet ‘katolsk’ ofta används i dagens kyrkliga debatt, kan man ledas till att tro att uttrycket betecknar den romersk-katolska kyrkan i motsats till det lutherska eller ortodoxa kyrkolivet. Användningen av ordet ‘katolsk’ som en konfessionsbeteckning är emellertid någonting nytt. De ortodoxa och gammalkatolska kyrkorna har aldrig avstått rätten till att kalla sig katolska.”

– Biskop Roald Nikolai Flemestad. Läs vidare: nordiskkatolsk.no/katolsk-hva-betyr-det/?

error

Önskar du att fler får läsa detta?