Posts from juni 2023

Posts from juni 2023

Hl. Eskil, bed för oss

I likhet med när det begav sig på tusentalet, är Sverige ånyo ett öppet missionsfält för kristenheten. En av dem som på tusentalet gav sitt liv för att missionera bland de förhärdade hedningarna av svear och goter var den engelske munken Eskil, som biskopvigdes i det kristna Europa för att kunna etablera församlingar i vad som nu utgör Sverige. Vid denna tid, omkring tusentalets slut, förekom en stram spänning mellan den kristne kung Inge, som kristnades av missionären den helige…
error

Önskar du att fler får läsa detta?