Posts from april 2024

Posts from april 2024

Nordic Catholic News April 2024

På den norske vestkysten der eg bur, vaknar no våren langsamt i hagar og på marker. Somme netter ligg temperaturen under null, men sola minner oss dagleg om ei føreståande ny årstid. Naturen vitnar om den storarta påskebodskapen: Kristus er sanneleg oppstaden frå dei døde og råder som vår levande Gud over himmel og jord. Halleluja! Sjølv har eg feira Stille veke og påske dette året med dei truande i St Olav kyrkje i Ålesund og i St Justin Martyr…

Ny Diakon och Subdiakon i tyskland

Lørdag i påskeoktaven, 6. april, ordinerte biskop Ottar Mikael Markus Steffen til diakon i St. Helena misjoni i Tyskland. Diakon Markus vil, i tillegg til de ordinære oppgavene som diakon, ha ansvar for å bygge opp Kirkens misjon i Mosel. Samtidig innviet biskopen også Nikolaus Josef Schweisel som subdiakon. Vi gratulerer den nye diakonen og subdiakonen og ønsker dem Guds rike velsignelse over de oppgavene de går inn i. Det er en glede å se at Den nordisk-katolske Kirke vokser…
error

Önskar du att fler får läsa detta?