Posts from maj 2024

Posts from maj 2024

Kristendom i väst

«Å leve i den hellige, katolske og apostoliske kirke er ikke å leve med noe som begynte for 250 år siden, … Det er å vite at man står i den ubrutte tradisjon tilbake til Jerusalem.» Slik innleder avisen Fjordingen en flott reportasje fra årets Innvikstevne som fant sted 26.-28. april. Reportasjen er skrevet av Magne V. Kristiansen som også har tatt bildene. Klikk på bildet til venstre, eller länken, for å lese hele reportasjen i Fjordingen.

Från Skandinavisk till Europeisk

DNKKs generalsynode var samlet i St. Johannes Døperen Kirke i Oslo lørdag 4. mai. Ved åpningen av synodemøtet hilste erkebiskop Antonius (Mikovsky) og hans økkumeniske sekretær fr. Rob (Nemkovich) synodedeltakerne online fra USA. De fulgte også de innledende forhandlingene før de takket for seg. Generalsynoden samles annethvert år for å velge lekmedlemmer til kirkerådet og trekke opp linjer for Kirkens virksomhet. Biskopen, erkedegnen og Kirkens ulike institusjoner avlegger rapport til generalsynoden. Årets generalsynode var imøtesett med særlig spenning fordi det…

Och jag fick se Lammet stå på Sions berg…

Jeg seer dig, søde Lam, at ståe paa Zions Bierge-Top, synger Brorson med referanse til Johannes Åpenbaring 14,1. På Kristi himmelfartsdag blir Guds Sønn opphøyet til å sitte ved Faderens høyre side. Nå gjelder det å bekjenne at Jesus Kristus er Herre og bøye kne for ham. Han har fått all makt i himmelen og på jorden, men venter i det lengste med sin gjenkomst i herlighet slik at et størst mulig antall mennesker skal samles inn til å stå for…
error

Önskar du att fler får läsa detta?