Inlägg via Albertus Magnus

Inlägg via Albertus Magnus

Kristendom i väst

«Å leve i den hellige, katolske og apostoliske kirke er ikke å leve med noe som begynte for 250 år siden, … Det er å vite at man står i den ubrutte tradisjon tilbake til Jerusalem.» Slik innleder avisen Fjordingen en flott reportasje fra årets Innvikstevne som fant sted 26.-28. april. Reportasjen er skrevet av Magne V. Kristiansen som også har tatt bildene. Klikk på bildet til venstre, eller länken, for å lese hele reportasjen i Fjordingen.

Från Skandinavisk till Europeisk

DNKKs generalsynode var samlet i St. Johannes Døperen Kirke i Oslo lørdag 4. mai. Ved åpningen av synodemøtet hilste erkebiskop Antonius (Mikovsky) og hans økkumeniske sekretær fr. Rob (Nemkovich) synodedeltakerne online fra USA. De fulgte også de innledende forhandlingene før de takket for seg. Generalsynoden samles annethvert år for å velge lekmedlemmer til kirkerådet og trekke opp linjer for Kirkens virksomhet. Biskopen, erkedegnen og Kirkens ulike institusjoner avlegger rapport til generalsynoden. Årets generalsynode var imøtesett med særlig spenning fordi det…

Och jag fick se Lammet stå på Sions berg…

Jeg seer dig, søde Lam, at ståe paa Zions Bierge-Top, synger Brorson med referanse til Johannes Åpenbaring 14,1. På Kristi himmelfartsdag blir Guds Sønn opphøyet til å sitte ved Faderens høyre side. Nå gjelder det å bekjenne at Jesus Kristus er Herre og bøye kne for ham. Han har fått all makt i himmelen og på jorden, men venter i det lengste med sin gjenkomst i herlighet slik at et størst mulig antall mennesker skal samles inn til å stå for…

Nordic Catholic News April 2024

På den norske vestkysten der eg bur, vaknar no våren langsamt i hagar og på marker. Somme netter ligg temperaturen under null, men sola minner oss dagleg om ei føreståande ny årstid. Naturen vitnar om den storarta påskebodskapen: Kristus er sanneleg oppstaden frå dei døde og råder som vår levande Gud over himmel og jord. Halleluja! Sjølv har eg feira Stille veke og påske dette året med dei truande i St Olav kyrkje i Ålesund og i St Justin Martyr…

Ny Diakon och Subdiakon i tyskland

Lørdag i påskeoktaven, 6. april, ordinerte biskop Ottar Mikael Markus Steffen til diakon i St. Helena misjoni i Tyskland. Diakon Markus vil, i tillegg til de ordinære oppgavene som diakon, ha ansvar for å bygge opp Kirkens misjon i Mosel. Samtidig innviet biskopen også Nikolaus Josef Schweisel som subdiakon. Vi gratulerer den nye diakonen og subdiakonen og ønsker dem Guds rike velsignelse over de oppgavene de går inn i. Det er en glede å se at Den nordisk-katolske Kirke vokser…

Herrens lidande och offerdöden

Herrens lidande och död. Läsningar och underlag för reflektioner:Jes. 52:13-53:12;2 Kor. 5:14-21;Matt. 26:36-27:56;Luk. 22:39-23:53;Mark. 14:32-15:47;Joh. 18:1-19:42;Joh. 3:16.

Restore the Patriarchy!

Let us not have any more smashing of the patriarchy. The latest news in the managed decline of the Church of England features a white female Archdeacon who has openly called for anti-whiteness and the smashing of the patriarchy. For context, the entire tweet read: I went to a conference on whiteness last autumn. It was very good, very interesting and made me realise: whiteness is to race as patriarchy is to gender.So yes, let’s have anti whiteness, & let’s…

Men nu har Kristus uppstått från de döda [1 Kor. 15]

Står dette til troende? Den salige, jubelfylte påsketid står for døren, og de mange døpte synes ikke å la seg affisere av det – selv om dåpen og påskedag på det nærmeste er sammenknyttet. Et folks sekularisering og en kirkes avkristning, troens forvitring, fremmes ikke primært ved krefter utenfra. Nei, den fremmes fremfor alt ved at kristne ikke feirer søndager, ikke høytider, og i særlig grad ikke feirer påskehøytiden som kirke. Intet er – under de aller fleste forhold –…

Var kommer du ifrån?

”Hvor er du fra?” spør Pilatus – så enkelt og så vanskelig. Jo, fødselsattesten ville vært grei nok: Jesus var født i Betlehem, levde sine tidlige barneår som asylsøker i Egypt og deretter, antakelig fra 7-årsalderen av, i Nasaret i Galilea. Som voksen hadde han antakelig hjemsstavn i Kapernaum. Så langt folkeregisteret, dersom det eksisterte noe slikt den gangen – og det gjorde det jo til en viss grad. Det var jo årsaken til at Jesus ble født i Betlehem,…

Var hälsad, Maria!

Maria budskapsdag, Maria bebudelse, Marimesse om våren eller også Herrens bebudelse. Her kan det sies at kjært barn har mange navn. Og denne dagen er virkelig et kjært barn, den største av kirkeårets mariadager. Så langt en kjenner til, er dagen blitt feiret av Kirken siden tidlig på 200-tallet. Kr. I vårt land var dagen en egen helligdag helt til helligdagsreduseringen i 1771. i Den norske kirke blir feiringen som regel lagt til søndag før palmesøndag. Vår kirke feirer, i…
error

Önskar du att fler får läsa detta?