Inlägg via Albertus Magnus

Inlägg via Albertus Magnus

Kleresimöte i Oslo

Fredag 17. og lørdag 18. februar var kleresiet i det skandinaviske bispedømmet av DNKK samlet i St. Johannes Døperens Kirke i Oslo til kleresimøte. Møtet begynte fredag ettermiddag med vesper og sluttet lørdag ettermiddag med messefeirng. Lørdag formiddag holdt «gamlebispen», biskop Roald Nikolai, et spennende foredrag om apostolisk suksesjon. For øvrig behandlet møtet en rekke saker som ekteskapsteologi og-praksis, økumiske forhold, studiehefte for menighetene om messen og messeliturgiene, nye liturgiske bøker (tilleggsbind til Missale) m.m. Det var en glede for…

Välkommen till Innviksstämman 2023

Innvikstemnet er blitt del av tradisjonen, dette året med tema frå songaren og ungdomsforkynnaren Matias Orheim som høyrde heime på Stårheim på andre sida av Nordfjorden. Han representerer ein spiritualitet som var sterk ei tid men sikkert har bleikna litt med åra. Vi spør kva denne trubaduren som song, spelte på fele og på glas, kan ha å tilføre oss og vår tid. Møtestad er idyllisk plasserte Innvik fjordhotell og vakre Innvik Kyrkje. Velkomen. Påmelding slik det framgår av programfaldaren…

Fastetiden

I 40 dager fra Askeonsdag til Påske er kirkens største fastetid. De 40 dagene minner oss om at Jesus fastet i ørkenen i 40 dager. Vi kan også tenke på Israelsfolket 40 år i ørkenen. Fastetidens liturgiske farge er fiolett som er kirkens botsfarge. For de fleste av oss som har vokset opp i en protestantisk sammenheng, har fastetiden stort sett dreiet seg om navn på kirkeåret og dager. Selvsagt var dette med å faste kjent og praktisert, men ikke…

GOD BE IN MY THINKING – Mainz 2023

Sist veke var Den nordisk-katolske Kyrkja i Tyskland for andre gongen vertskap for Scranton-unionens internasjonale teologkonferanse. Temaet var «God be in my thinking – the intellectual background of the secularisation», og møtestaden var det katolske stiftssenteret i Mainz og domkyrkja der. Frå Tyskland, Italia, USA, Irland og Noreg deltok knapt 20 lekfolk og prestar til foredrag, samtalar, tidebøner, messefeiring og sosialt fellesskap kring dagsaktuelle utfordringar. I neste omgong vil tankar og planar bli formidla til kyrkjelege leiarar og kyrkjefolk på…

God be in my thinking – Mainz in February 2023

During the weekend of February 10-12th, the International Theological Conference of the Union of Scranton convened in Mainz for the second time hosted by the Nordic Catholic Church in Germany. The theme was “God be in my thinking – The intellectual background of the secularization”, following up on the proceedings from the conference in 2020. Also this year, the conference was held at the Conference Center of the Roman Catholic Diocese in Mainz, Erbacher Hof, located in close vicinity of…

Stjärnan ledde de vise männen

Fortellingen om de vise menn og stjernen over Betlehem finner vi bare hos evangelisten Matteus. Jeg tror Matteus må ha frydet seg over å kunne inkludere akkurat denne fortellingen i sitt evangelium. Her er det så mange gammeltestamentlige motiver som klinger med at den skriftkyndige Matteus kan velge å fremheve noen skriftord som går i direkte oppfyllelse, og så overlater han de øvrige til oss. Videre blir det klart at Jesus ikke bare er Israels sanne konge, men konge for…

Kristi Födelsefest

Har du lagt merke til hvor visuelt Evangeliet er, spesielt Inkarnasjonsevangeliet, det vi til vanlig kaller juleevangeliet?  Ta f.eks hyrdene på Betlehemsmarkene: De så en engel;  de så Herrens herlighet lyse om dem; de så en himmelsk hærskare. Joda, de hørte både budskapet og den himmelske hærskarens lovsang, men først så de. Deretter skyndte de seg til Betlehem for å se. Da de så Maria og Josef med det lile  barnet, fortalte de hva de hadde sett og hørt. og de lovpriste Gud for det de hadde hørt og sett. Og vismennene fra Østen…

När börjar livet?

När börjar livet? Sök svar hos Moses, Jeremia, evangelisten Johannes respektive Förelöparen Johannes samt inte minst Gudabärerskan Maria (Theotokos). Livet har varit med oss sedan skapelsens början (kreationen) och tog ett Frälsningssprång för mänskligheten i och med inkarnationen. I likhet med alla relationer till Gud, vilade inkarnationen på den fria viljan. Gud sprängde inte in i världen, utan det var genom Gudabärerskan Marias fria vilja som Han klev in (Luk. 1:38). Gudabärerskan Maria öppnade därmed den Gudomliga kontaktpassage som Eva…

Den Gudomliga Liturgien

Annandag Jul kl. 18.00 feires Den Gudommelige Liturgi i St. Johannes Døperen menighet. Denne liturgien har sine røtter tilbake til Johannes Krysostomos på 300-tallet. Den var den første liturgien som ble feiret i Hagia Sofia og er i dag fortsatt den mest vanlige i Den ortodokse kirke. Liturgien er stort sett uforandret siden det første årtusenet. Den Guddommelige Liturgien er en gjenopplevelse av frelseshistorien. Vi følger historien gjennom skapelsen, menneskets fall, Jesu inkarnasjon, korset og gjenskapelsen av verden i de…

Moderkyrkan PNCC firar 125 år

Vår moderkirke, The Polish National Catholic Church (PNCC) feirer i år sitt 125-årsjubileum. 21. september 1897 ble fader Antoni Stanisław Kozłowski konsekrert til biskop for de polskættede gammelkatolikkene i Chicago (Illinois) av biskop Eduard Herzog i Bern (Sveits) med erkebiskop Gerardus Gul (Utrecht) og biskop Theodor Weber (Tyskland) som medkonsekretorer. Biskop Antoni hadde tidligere vært romerks-katolsk prest og en periode rektor for presteseminaret i Taranto i Italia. Han var blant de mange som opponerte mot 1. Vatikankonsils vedtak om å…
error

Önskar du att fler får läsa detta?