Aktualiteter

Aktualiteter

Kleresimöte i Oslo

Fredag 17. og lørdag 18. februar var kleresiet i det skandinaviske bispedømmet av DNKK samlet i St. Johannes Døperens Kirke i Oslo til kleresimøte. Møtet begynte fredag ettermiddag med vesper og sluttet lørdag ettermiddag med messefeirng. Lørdag formiddag holdt «gamlebispen», biskop Roald Nikolai, et spennende foredrag om apostolisk suksesjon. For øvrig behandlet møtet en rekke saker som ekteskapsteologi og-praksis, økumiske forhold, studiehefte for menighetene om messen og messeliturgiene, nye liturgiske bøker (tilleggsbind til Missale) m.m. Det var en glede for…

Välkommen till Innviksstämman 2023

Innvikstemnet er blitt del av tradisjonen, dette året med tema frå songaren og ungdomsforkynnaren Matias Orheim som høyrde heime på Stårheim på andre sida av Nordfjorden. Han representerer ein spiritualitet som var sterk ei tid men sikkert har bleikna litt med åra. Vi spør kva denne trubaduren som song, spelte på fele og på glas, kan ha å tilføre oss og vår tid. Møtestad er idyllisk plasserte Innvik fjordhotell og vakre Innvik Kyrkje. Velkomen. Påmelding slik det framgår av programfaldaren…

GOD BE IN MY THINKING – Mainz 2023

Sist veke var Den nordisk-katolske Kyrkja i Tyskland for andre gongen vertskap for Scranton-unionens internasjonale teologkonferanse. Temaet var «God be in my thinking – the intellectual background of the secularisation», og møtestaden var det katolske stiftssenteret i Mainz og domkyrkja der. Frå Tyskland, Italia, USA, Irland og Noreg deltok knapt 20 lekfolk og prestar til foredrag, samtalar, tidebøner, messefeiring og sosialt fellesskap kring dagsaktuelle utfordringar. I neste omgong vil tankar og planar bli formidla til kyrkjelege leiarar og kyrkjefolk på…

God be in my thinking – Mainz in February 2023

During the weekend of February 10-12th, the International Theological Conference of the Union of Scranton convened in Mainz for the second time hosted by the Nordic Catholic Church in Germany. The theme was “God be in my thinking – The intellectual background of the secularization”, following up on the proceedings from the conference in 2020. Also this year, the conference was held at the Conference Center of the Roman Catholic Diocese in Mainz, Erbacher Hof, located in close vicinity of…

Den Gudomliga Liturgien

Annandag Jul kl. 18.00 feires Den Gudommelige Liturgi i St. Johannes Døperen menighet. Denne liturgien har sine røtter tilbake til Johannes Krysostomos på 300-tallet. Den var den første liturgien som ble feiret i Hagia Sofia og er i dag fortsatt den mest vanlige i Den ortodokse kirke. Liturgien er stort sett uforandret siden det første årtusenet. Den Guddommelige Liturgien er en gjenopplevelse av frelseshistorien. Vi følger historien gjennom skapelsen, menneskets fall, Jesu inkarnasjon, korset og gjenskapelsen av verden i de…

Moderkyrkan PNCC firar 125 år

Vår moderkirke, The Polish National Catholic Church (PNCC) feirer i år sitt 125-årsjubileum. 21. september 1897 ble fader Antoni Stanisław Kozłowski konsekrert til biskop for de polskættede gammelkatolikkene i Chicago (Illinois) av biskop Eduard Herzog i Bern (Sveits) med erkebiskop Gerardus Gul (Utrecht) og biskop Theodor Weber (Tyskland) som medkonsekretorer. Biskop Antoni hadde tidligere vært romerks-katolsk prest og en periode rektor for presteseminaret i Taranto i Italia. Han var blant de mange som opponerte mot 1. Vatikankonsils vedtak om å…

Till man och kvinna skapade Han dem [1 Mos 1:27; 5:2] Granstämman 2022

Helgen 28.-30. oktober var et 40-talls deltakere fra flere kirkesammfunn samlet i DNKKs regi på Sanner hotell på Gran til vår årvisse høstsamling. Temaet denne gangen var hentet fra 1 Mos 1,27: «Til mann og kvinne skapte han dem», et tema som på en fin måte ble anslått allerede i diakon Håkon Johannes’ preken ved vesperen i Nikolaikirken fredag ettermiddag. Etter en deilig middag samlet vi oss i foredragssalen til hymnologisk aften ledet av Søvi Heggem Lundin, Anne Gunn Pettersen…

Nyheter från Scranton

Ein skal ha rimeleg god kondisjon, som skal delta på generalsynode i moderkyrkja vår, Polish National Catholic Church. Sist veke deltok eg både på det tre dagar lange synodemøtet og på 125-års jubileumsfeiringa deira. Møtesesjonane varte frå kl. åtte om morgonen til halv ti om kvelden med rimeleg korte matpausar. PNCC har bispedøme mest i austlege USA og eitt i Canada, men strekkjer seg likevel frå Las Vegas i vest til Winnipeg i nord og Florida i sør. 154 utsendingar…

Nya tillskott i S:t Mikaels församling

Søndag ble en festdag i St Mikael med en ny diakon og en ny subdiakon. Biskop Ottar Mikael vigslet Anders Beda Hjortaas til diakon og Ashour Isak til subdiakon. Anders Beda har vært en viktig støttespiller i St Mikael helt siden starten for over 20 år siden og har i en årrekke tjenestegjort som subdiakon. Han har dermed også gått opp gode spor som etterfølgeren Ashour får å gå i. Diakonen utfører en viktig tjeneste i menighetens gudstjenester. Han skal…
error

Önskar du att fler får läsa detta?