Aktualiteter

Aktualiteter

Från Skandinavisk till Europeisk

DNKKs generalsynode var samlet i St. Johannes Døperen Kirke i Oslo lørdag 4. mai. Ved åpningen av synodemøtet hilste erkebiskop Antonius (Mikovsky) og hans økkumeniske sekretær fr. Rob (Nemkovich) synodedeltakerne online fra USA. De fulgte også de innledende forhandlingene før de takket for seg. Generalsynoden samles annethvert år for å velge lekmedlemmer til kirkerådet og trekke opp linjer for Kirkens virksomhet. Biskopen, erkedegnen og Kirkens ulike institusjoner avlegger rapport til generalsynoden. Årets generalsynode var imøtesett med særlig spenning fordi det…

Nordic Catholic News April 2024

På den norske vestkysten der eg bur, vaknar no våren langsamt i hagar og på marker. Somme netter ligg temperaturen under null, men sola minner oss dagleg om ei føreståande ny årstid. Naturen vitnar om den storarta påskebodskapen: Kristus er sanneleg oppstaden frå dei døde og råder som vår levande Gud over himmel og jord. Halleluja! Sjølv har eg feira Stille veke og påske dette året med dei truande i St Olav kyrkje i Ålesund og i St Justin Martyr…

Ny Diakon och Subdiakon i tyskland

Lørdag i påskeoktaven, 6. april, ordinerte biskop Ottar Mikael Markus Steffen til diakon i St. Helena misjoni i Tyskland. Diakon Markus vil, i tillegg til de ordinære oppgavene som diakon, ha ansvar for å bygge opp Kirkens misjon i Mosel. Samtidig innviet biskopen også Nikolaus Josef Schweisel som subdiakon. Vi gratulerer den nye diakonen og subdiakonen og ønsker dem Guds rike velsignelse over de oppgavene de går inn i. Det er en glede å se at Den nordisk-katolske Kirke vokser…

“The Faith of the Undivided Church”

Det er ein stor visjon og eit ambisiøst program Den nordisk-katolske Kyrkja er del av. Det kom tydeleg fram under den internasjonale konferansen i Mainz, Tyskland, arrangert for fjerde gong i år. Konferansen samla folk frå heile Scranton-unionen, fire frå vårt land i lag med 35 deltakarar frå USA, Irland, England og Tyskland. Halvparten deltok i ei engelsktalande avdeling med teologiske drøftingar av spørsmål knytt til vårt læredokument ”Road to Unity”. Halvparten var medlemar av den tyske regionen av DNKK samla til…

Ordinationer i Budapest

Den nordisk-katolske Kyrkja har ei liten, men svært levande avdeling i Ungarn. Fyrste adventshelga møttes folk frå seks stadar til ordinasjonar i hovudstaden. Fire nye diakonar vart vigsla, dagen etter var dei berre tre, for den eine vart prestevigd. Fr Zolt arbeider som prest og sosialarbeidar mellom rom-folket i byen Gyomaendröd. Tross i fleire timar reisetid, hadde ei heil gruppe frå kyrkjelyden hans møtt opp i ordinasjonen. Dei tre andre nye diakonane er spreidde utover landet. János samarbeider med fr…

Ordinationsfest i London

4. november inviterte DNKK i Storbritannia til ordinasjonsfest i St Jude’s Church i Balham i London. Diakon Calvin Robertson som flere vil huske fra St. Mikaels menighets jubileumsfeiring i august i år, ble ordinert til prest i The Nordic Catholic Church in UK. Biskop Roald Nikolai sto for ordinasjonen, og fra Norge ble han assistert av erkedegn Lauritz Elias og diakon Håkon Johannes. I tillegg deltok selvfølgelig hele det britiske DNKK-kleresiet ved den høytidelige handlingen. Fr. Calvin er en av Storbritannias mest markante…
error

Önskar du att fler får läsa detta?