Reflektioner

Reflektioner

Kristi förklaring

Når man ikke har sett hverandre på noen år, legger en mer merke til hvordan kroppen eldes. Om noen sier til meg at jeg ikke har forandret meg, så tar jeg det som en skånsom vennlighet, men jeg tror ikke på det. Det er naturlig at vi utveksler erfaringer om kroppens helse når vi møtes. Av og til sykdomshistorie og medisindosering. Av og til vellykket rehabilitering og sunnhetsopplevelser. Det er naturlig. For vår kropp er det som vi lever i…

Hl. Eskil, bed för oss

I likhet med när det begav sig på tusentalet, är Sverige ånyo ett öppet missionsfält för kristenheten. En av dem som på tusentalet gav sitt liv för att missionera bland de förhärdade hedningarna av svear och goter var den engelske munken Eskil, som biskopvigdes i det kristna Europa för att kunna etablera församlingar i vad som nu utgör Sverige. Vid denna tid, omkring tusentalets slut, förekom en stram spänning mellan den kristne kung Inge, som kristnades av missionären den helige…

Tro, Hopp och Kärlek

Det var en gång tre systrar som var ute på vandring. De två äldre systrarna gick och hade ett djupt samtal, precis så som de äldre alltid gör, medan den yngsta systern hoppade framåt framför de två äldre. Då och då hände det att den yngsta systern hoppade iväg för fort och ledde systrarna på fel väg och kanske hon någon gång hoppade så illa att hon ramlade och slog sig, de två äldre systrarna hjälpte förstås den yngsta systern…

Kristus Konungen är krönt

Jesus kom til jorden, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Han så det ikke som et rov å være Gud lik, men han tok på seg et menneskes skikkelse. Jesus har identifisert seg med hvert menneske, og da han ble løftet opp på korset, og der påtok seg all vår skyld idet han drepte fiendskapet, vant han over døden og den onde. Da drog han alle til seg, dem som tror på hans navn. Derfor…

Herrens lidande och offerdöd

Herrens lidande och död. Läsningar och underlag för reflektioner:Jes. 52:13-53:12;2 Kor. 5:14-21;Matt. 26:36-27:56;Luk. 22:39-23:53;Mark. 14:32-15:47;Joh. 18:1-19:42;Joh. 3:16.

Consummatum est

Jesu siste ord på krossen vert gjerne omsett til norsk med «det er fullført». Den latinske varianten, «consummatum est», taler tydeleg om kva som har hendt. Moselova seier at «forbanna er kvar den som heng på eit tre». Men i Jesu tilfelle var krossefestinga  ein siger. Her vert Jesus herleggjord, skriv apostelen Johannes. Han herleggjer Faderen når han her fullfører sin misjon. Consummatum est! Alt er ’konsumert’. Alt er oppslukt. Alt det vonde, alt det bitre, all skuld, all skam, alt hat,…

Triduum – Påskens tre Heliga dagar

Dagene fra Skjærtorsdag til påskenatt/påskemorgen er for kristne det største av alt, vel verdt å feire. Disse tre dagene oppsummerer hele frelseshistorien. I feiringen av den hellige påsken blir vi samtidige med Jesus i hans død og oppstandelse, i hans kamp og hans seier. Ikke bare slik at vi feirer historiske begivenheter. Vi trekkes inn i det som skjer, vi blir øyenvitner, vi blir delaktige. Liturgiens språk er derfor presens. Det ikke bare skjedde, men det skjer, her og nå.…

Se, var nu Jesus träder

Thomas Kingo er en enestående veiviser i pasjonstiden, og palmesøndag er intet unntak: Se, hvor nu Jesus treder hen til den morderstad. Under hele vandringen fra Cæsarea Filippi – og helt fra fastelavnssøndag i vårt kirkeår – har Jesus gjort det klart for disiplene at han er på vei opp til Jerusalem for å lide og bli slått ihjel, og så oppstå på den tredje dag. Veien ned fra Oljeberget, over Kedron-bekken og inn i byen er siste etappe, og Kingo…

Fastetiden

I 40 dager fra Askeonsdag til Påske er kirkens største fastetid. De 40 dagene minner oss om at Jesus fastet i ørkenen i 40 dager. Vi kan også tenke på Israelsfolket 40 år i ørkenen. Fastetidens liturgiske farge er fiolett som er kirkens botsfarge. For de fleste av oss som har vokset opp i en protestantisk sammenheng, har fastetiden stort sett dreiet seg om navn på kirkeåret og dager. Selvsagt var dette med å faste kjent og praktisert, men ikke…

Stjärnan ledde de vise männen

Fortellingen om de vise menn og stjernen over Betlehem finner vi bare hos evangelisten Matteus. Jeg tror Matteus må ha frydet seg over å kunne inkludere akkurat denne fortellingen i sitt evangelium. Her er det så mange gammeltestamentlige motiver som klinger med at den skriftkyndige Matteus kan velge å fremheve noen skriftord som går i direkte oppfyllelse, og så overlater han de øvrige til oss. Videre blir det klart at Jesus ikke bare er Israels sanne konge, men konge for…
error

Önskar du att fler får läsa detta?