Reflektioner (sida 3)

Reflektioner (sida 3)

Stjärnan ledde de vise männen

Fortellingen om de vise menn og stjernen over Betlehem finner vi bare hos evangelisten Matteus. Jeg tror Matteus må ha frydet seg over å kunne inkludere akkurat denne fortellingen i sitt evangelium. Her er det så mange gammeltestamentlige motiver som klinger med at den skriftkyndige Matteus kan velge å fremheve noen skriftord som går i direkte oppfyllelse, og så overlater han de øvrige til oss. Videre blir det klart at Jesus ikke bare er Israels sanne konge, men konge for…

Kristi Födelsefest

Har du lagt merke til hvor visuelt Evangeliet er, spesielt Inkarnasjonsevangeliet, det vi til vanlig kaller juleevangeliet?  Ta f.eks hyrdene på Betlehemsmarkene: De så en engel;  de så Herrens herlighet lyse om dem; de så en himmelsk hærskare. Joda, de hørte både budskapet og den himmelske hærskarens lovsang, men først så de. Deretter skyndte de seg til Betlehem for å se. Da de så Maria og Josef med det lile  barnet, fortalte de hva de hadde sett og hørt. og de lovpriste Gud for det de hadde hørt og sett. Og vismennene fra Østen…

När börjar livet?

När börjar livet? Sök svar hos Moses, Jeremia, evangelisten Johannes respektive Förelöparen Johannes samt inte minst Gudabärerskan Maria (Theotokos). Livet har varit med oss sedan skapelsens början (kreationen) och tog ett Frälsningssprång för mänskligheten i och med inkarnationen. I likhet med alla relationer till Gud, vilade inkarnationen på den fria viljan. Gud sprängde inte in i världen, utan det var genom Gudabärerskan Marias fria vilja som Han klev in (Luk. 1:38). Gudabärerskan Maria öppnade därmed den Gudomliga kontaktpassage som Eva…

Alla helgons dag

1. november feirer kirken i vest denne viktige minnedagen (Av praktiske grunner blir den ofte feiret på den nærmest foregående eller etterfølgende søndagen). Østkirken har en tilsvarende dag 1. søndag etter pinse. Allehelgensdag skal vi på en særskilt måte ihukomme og ære kirkens martyrer og helgener, disse som sammen med alle som er døde i troen på Jesus Kristus, utgjør den triumferende kirke i himmelen. Det forholder seg slik som det også synges om i nattverdprefasjonen: «Din menighet i himmelen…

Mickelsmäss

Sankte Såle-Mikkjel er navnet hans i Draumkvedet. Men Sankt Mikael er ikke en drøm, en fantasi. Likevel: Vil du lete etter spor av hans fjærdrakt, søker du forgjeves! Han omtales i Skriften. Han er profetert om i Danielsboken og omtalt hos profeten Sakarja; derfor vises det i Judasbrevet til at han hadde en rolle å spille også på Moses’ tid. Og endelig fremstår han i største klarhet i Johannes’ Åpenbaring: Han er en kjempe for Gud og for de troende:…

Gudabärerskan Jungfru Marias insomnande

15. august feirar vi dagen for Marias innsovning – òg kalla Marimesse om hausten. Dagen avløyser den to veker lange innsovningsfasta og har ei lang historie som minnedag i Kyrkja. Alt på 100-talet markerte den kristne forsamlinga dagen, og hennar innsovning er nemnde av tidlege fedrar som Dionysios Areopagitten og Meliton av Sardes. Dagen blir også kalla for den andre påska. I følgje tradisjonen vart Maria buande i Johannes sitt hus i Jerusalem. Ho var aktiv i kyrkjelyden heilt til…

Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den som mister sitt liv, för min och för evangelii skull, han skall bevara det.

I et kjent ord om etterfølgelse sier Jesus at den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det. (Mark 8,35) Dette paradoksale målet for vårt liv gjelder alle kristne. (Se v 34.) Når et menneske gir slipp på sitt eget, kan noe av Kristi bilde komme til syne. I enkelte menneskers liv blir dette så klart at vi kaller dem helgener. Vi ser et…

Den rike och hans lador

Någon i hopen sade till honom: ”Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig.” Han svarade: ”Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er?” Och han sade till dem: ”Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.” Sedan gav han dem en liknelse: ”En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte plats för hela skörden.’…

Den heliga Sunniva

Rett sør for Stad ligg øya Selja. Kvart år, rundt den 8. juli, samlast ulike kyrkjesamfunn på den såkalla Seljumannamessa. Folk frå fjern og nær kjenner seg lokka ut til denne gåtefulle plassen der ruinane av Selje kloster enno ligg under bratte berg, krinsa av grønt gras og det bårute havet som aldri fell til ro. Dei som har vitja denne heilage staden kjem gjerne attende. Her kan dei minnast og kome nær legenda om den modige kongsdottera Sunniva frå…

Pingst

Den Heliga Andens högtid eller Kyrkans födelsedag infaller tio dagar efter Kristi himmelsfärd, då Gud lät Helige Ande komma över mänskligheten. Lärjungarna fick då sin sista uppmaning: gå ut i världen och döp människor i Faderns, Sonens och Helige Andens namn. Helig Ande, Hjälparen Den Helige Ande, eller Hjälparen, verkar konstant i våra liv. Likt vinden som böjer träden kan vi ej se Helige Ande, men vi känner andlig påverkan likväl. För visst har du hört talas om, eller själv…
error

Önskar du att fler får läsa detta?