Aktiviteter (sida 2)

Aktiviteter (sida 2)

6 apr 2023

Skärtorsdagsmässa

Den Heliga MässanNordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.Skärtorsdagen: instiftandet av Herrens heliga nattvard.Läsningar: 2 Mos 12:1-14; 1 Kor 11:23-32; Joh 13:1-17. Evangelium enligt Johannes: Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste…
2 apr 2023

Palmsöndagsmässa

Den Heliga MässanNordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.Palmsöndagen.Läsningar: Matt. 21:1-9; Sak. 9:9-12; Fil. 2:5-11; Joh 12:12-18. Evangelium enligt Matteus: När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, ska ni svara:…
26 mar 2023

Passionssöndagen

Den Heliga MässanNordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.Passionsöndagen: Det Nya Förbundets försonare.Läsningar: 4 Mos. 21:4-9; 1 Joh. 1:8-2:2; Joh. 3:11-16(21). Evangelium enligt Johannes: Jag säger dig sanningen: Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?Ingen har stigit upp till himlen utom den…
26 feb 2023

Första Söndagen i Den Stora Fastan

Den Heliga MässanNordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.Första Söndagen i Den Stora Fastan – Kampen mot frestelser.Läsningar: 1 Mos. 3:1-21; 2 Kor. 6:1-10; Matt. 4:1-11. Evangelium enligt Matteus: Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: ”Det…
22 feb 2023

Askonsdagen

Den Heliga MässanNordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.Askonsdagen – Den Stora Fastans inledning: Den rätta fastan – Hjärtats omvändelse.Läsningar: Joel 2:12-19; 2 Pet 1:2-11; Matt 6:16-21. Evangelium enligt Matteus: ”När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar, utan…
12 feb 2023

Sexagésima

Den Heliga MässanNordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.Sexagésima: Guds levande ord.Läsningar: Jes. 55:6-11; 2 Kor. 11:19-31; Luk. 8:4-15. Evangelium enligt Lukas:”Då nu mycket folk kom tillhopa, i det att inbyggarna i de särskilda städerna begåvo sig ut till honom, sade han i en liknelse: »En såningsman gick ut för att så sin säd. Och när han sådde, föll somt vid vägen och blev nedtrampat, och himmelens fåglar åto upp det. Och somt föll på stengrund, och när det hade vuxit…
2 feb 2023

Kyndelsmäss

Den 2 februari firas Kyndelsmässan på Kyndelsmässodagen, även kallad Kyndelsmäss eller Herren Kristi Jesu frambärande i templet, vilken är en av de tolv stora Kristus-festerna under kyrkoåret. Kyndelsmäss infaller fyrtio dagar efter Kristi födelse och firar alltså Kristi frambärande i templet. Enligt äldre tradition avslutar Kyndelsmäss således Julfirandet och senast på Kyndelsmäss skall alla juldekorationer vara nedpackade. Inför Kyndelsmässan välsignas församlingens ljus för det kommande året. Den äldre Mässordningen för ljusvälsignelse pekar på Kristus Jesus – Det Sanna Ljuset (jmf.…
29 jan 2023

Fjärde Söndagen efter Epifanía

Den Heliga MässanNordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.Fjärde Söndagen efter Epifanía: Jesus skapar tro – Hövitsmannen i Kapernaum.Läsningar: 1 Kung. 8:41-43; Rom. 12:16-21; Matt. 8:5-13. Evangelium enligt Matteus:”När Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en centurion fram och bad honom: ’Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor.’ Jesus sade till honom: ’Jag kommer och botar honom.’ Centurion svarade: ’Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord,…
6 jan 2023

Epifanía: De tre vise männen

Den Heliga MässanNordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.Epifanía: De tre vise männen.Läsningar: Jes 60:1-6; Ef 3:1-12; Matt 2:1-12. Evangelium enligt Matteus:”När nu Jesus var född i Betlehem i Judeen, på konung Herodes’ tid, då kommo vise män från österns länder till Jerusalem och sade: »Var är den nyfödde judakonungen? Vi hava nämligen sett hans stjärna i östern och hava kommit för att giva honom vår hyllning.» När konung Herodes hörde detta, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. Och…
25 dec 2022

Kristusmässa: Herrens födelse

Den Heliga MässanNordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.Juldagens Kristusmässa: Folkets Mässa för Herrens födelse.Jes 11:1-9; Hebr 1:1-6(12); Joh 1:1-14. Evangelium enligt Johannes: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en…
error

Önskar du att fler får läsa detta?