Internationellt

Internationellt

Länkar

Community of the Holy Cross

NCC Europe

NCC UK

NKK

NKK Bergen

NKK Frankrike

NKK Italien

NKK Oslo

NKK Sarpsborg & Fredrikstad

NKK Spanien

NKK Stockholm

NKK Trondheim

NKK Tyskland, Ungern & Slovakien

NKK Ålesund

Order of Port Royal

PNCC

The Union of Scranton

Bloggar

The Bishop’s Blog

Nordisk-katolsk blogg

Ytterligare resurser

TIDEGÄRDEN

Laudes
Sext
Vesper
Kompletorium

GAMMALKYRKLIGT FORUM

Påskdagen 2021 i Sankt Mikael

Nordisk-katolska liturgier

Läsningar: Job 19:23-27; 1 Kor 5:6-8; Joh 20:1-9.Nordisk-katolska liturgier

PNCC LITURGIES

Liturgies of the Word

Liturgy of the Word – Solemnity – Resurrection of Our Lord – P.N.C.C. Prime Bishop Mikovsky

Sankt Nikolaus

Emanuelskyrkan i Karlskrona är den äldsta metodistiska kyrkobyggnaden i Sverige. Därför utgör byggnaden ett värdefullt inslag som kulturbyggnad i Karlskrona. Kyrkan uppfördes av en liten metodistförsamling 1869-70 som grundats några år tidigare av hemvändande svensk-amerikanska sjömän. Emanuelskyrkan i Karlskrona tillkom innan Metodiströrelsen fått laglig rätt att existera som fristående kyrka. Byggnadens profana prägel och enkla arkitektur, utan tornspiror eller höga, smala fönster som finns på andra frikyrkor, kan förklaras med att man ville undvika att provocera myndigheterna. 1992 blev Emanuelskyrkan…
error

Önskar du att fler får läsa detta?