Postilla

Postilla

Gud Är, även när vi inte tycks finna Honom.

Har Gud övergivit oss i händerna på maktfullkomliga, hjärtlösa byråkrater? Sedan länge har navelskådande filosofer och grötmyndiga teknokrater skrivit falska dödsattester gällande Gud, medan av förtvivlan förblindade människor missledes till uppfattningen att Gud inte (längre) finns. Vår Herre uppmärksammade oss på otro och förhärdade hjärtan redan före Himmelsfärden (Mark. 16:14). Detta och mycket annat tycks dock ha fallit i glömska, då vi har vänt Gud ryggen och därmed vår egen medmänsklighet. Oaktat detta; Gud Är (2 Mos. 3:14; Joh. 8:58),…

Herren blir uppenbar

Idag firar vi Epifanía. Denna stora högtid kan något förenklat beskrivas som den andra Kristusmässan – fast större. Vid den ena Kristmäss, Kristi Jesu födelsefest, firas Inkarnationen. Ordet blev kött. På Epifanía firas Manifestationen, det vill säga att Jesusbarnet visar sig vara Kristus Jesus. Gud ger sig till känna. Detta är en av de största kristna högtiderna, som även kallas Teofanía, alltså Gudsuppenbarelsen, eller Trettondedag jul. I avkristnade länder har denna stora Uppenbarelsehögtid i princip fallit i glömska. Ursprungligen firades…

Dagen är kommen, kärlek triumferar!

Dagen är kommen, kärlek triumferar! Juldagens vackra motiv av Den Heliga Familjen är hedervärd, där det är avgörande att både kunna se motivet som en till det yttre enkel, familjär inledning, ett barn är fött i familjelycka, samt en andlig och majestätisk början på mänsklighetens frälsning genom Kristus Jesus, Frälsaren är oss född som Gudagåva (Jes. 9:6). Juldagen, Kristusmäss, som festdag i åminnelse av Kristi Jesu födelse har i princip avskaffats i Sverige. Kommandokommers, en julutmattande Adventstid och ideologiska fyrverkerier…

Gläd dig, du som har fått nåd!

Utan Gudabärerskan Maria, ingen till jorden kommen Kristus Jesus. Självfallet var Maria blott en människa, emellertid sedan länge utvald för detta särskilda engagemang för mänskligheten, såsom profeterat av Mika (Mika 5:2-4). I Marias storhet finner vi hennes karaktär och beredvillighet att välja Guds väg, trots de uppenbara riskerna, samt att hon förstod att Gud har en plan. Gudabärerskan Marias (Theotokos) åtagande innebar inte minst ett offer, gällande hennes förmodade jordiska livsplaner som ung kvinna om inte Gabriel hade uppenbarat sig;…

En glädjerik, meningsfull jul

Gaudete-söndagen är Adventstidens Glädjesöndag som uppmuntrar oss att låta våra hjärtan fröjdas åt Kristi Jesu nedstigning till jorden för att frälsa och döma mänskligheten. Kristus Jesus kom för att återlösa skapelsen från synden och rena människan så att hon kan återförenas med Gud. Johannes Förelöparen varnade oss för att försöka falla tillbaka på gamla blodslinjer, eller meriter i det förgångna, och inskärpte att vi kommer att dömas efter våra handlingar och utifrån vår uppriktiga ånger (Luk. 3:7-8). Redan profeten Malaki…

Varen redo!

Det är svårt att inte bli besviken på samtiden. Förmodligen behöver man inte ens vara kristen för att känna sorg över hur långt bort vi befinner oss från ett naturligt liv (i skapelsen). Istället för att följa Kristus Jesus, följer vi inte heller vår medmänsklighet, utan förlitar oss på självpåtagna auktoriteter. Icke en gång när myndigheter och övernationella organisationer öppet visar sin maktfullkomlighet och arrogans, ej längre bara riktad mot kristenheten, protesterar vi med tillbörlig avsmak i aktiv handling. Profeter…

Bereden väg för Herran

Gott nytt kyrkoår! Den första Söndagen i Adventstiden firar kyrkoårets början och att Herren kommer till sin Kyrka; inte bara för att läsa ur Skriften (Luk. 4:16), utan för att ge form åt samt förklara syftet med Kristi återkomst vid tidens slut. Kristus Jesus proklamerade ett rike bortom det jordiska, som samtidigt är nära (Matt. 4:17). Budskapet provocerade dåtidens fariséer, vilka hyste grandiosa, jordiska maktambitioner istället för fokus på ödmjukhet och på den vanliga människans liv och frälsning; såsom den…

Var inte rädda!

Man kan undra hur profeten Daniel skulle kommentera vår tids nyhetsflöden. Han skulle i varje fall känna igen sig i mycket, apropå ”Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till och fram till den tiden.” [Dan. 12:1] Vår tid av nöd har ett ursprung som länge har plågat mänskligheten. Den aktuella krigsfasen, sedan år 1914, av denna världsomspännande konflikt har haft ett mer massmedialt, militärindustriellt inslag, men frågan…

Skattepenningens Söndag

I så kallad samhällsdebatt dryftas ibland begreppet samhällskontrakt, inte minst då detta kontrakt påstås vara brutet. Har någon emellertid sett något kontrakt? Deklarationer från Skatteverket och skrivelser från Försäkringskassan har de flesta läst, men var finns själva samhällskontraktet? Är det blott en metafor som stör egentlig debatt om vad ett samhälle utgör? Möjliga massmediametaforer åsido, dock inte rimlig förväntan från medborgarna; varför protesterar inte medborgarna vid dessa kontraktsbrott? Medborgare kommer förresten etymologiskt av att man tillhör en besättning, på ett…

Sann befrielse i Kristus Jesus

Eris utgjorde splitets gudinna i den grekiska mytologien. Eris drabbade med förskräcklig oenighet och innebar fruktansvärd strid. Eris var det verkliga upphovet till trojanska kriget. Trätosjuka Eris ingick även i entouraget kring Ares, blodbadets gud. Man kan undra vem, eller vad, som skulle uppkalla sin dotter, eller någonting annat, efter tvedräktens olycksaliga personifikation. Eris möjliga inflytande på vår tids dövstumhet intresserar kanske bara klassicister. Dock är påtagligt många människor likt vore de döva, då de bara orkar höra vad den…
error

Önskar du att fler får läsa detta?