Postilla

Postilla

Det Nya Förbundets försonare

På Mose tid betraktade de drabbade den upphängda kopparormen, varpå giftet i kropparna blev verkningslöst. I vår tid beundrar vi massmedia, varefter vi låter oss drabbas och gift flöda in. Massmedia sporrar oss till att ’kavla upp’ och skrämmer oss med att det återkommandekommer att anlända nya, hemska farsoter, men glömmer att berätta att den epidemiologiska definitionen för ”pandemi” ändrades för inte så länge sedan. Lögnare kommer att fortsätta att ljuga tills de nästan drunknar i sanningens svallvåg. Därefter kravlar…

Skam den som ger sig!

Skam den som ger sig! Sann skam ligger dock blott i handlingen och aldrig i straffet. Skam är bara rimlig när vi sviker våra sanna ideal, såsom vår kristna tro eller våra löften till våra nästa. Vi bör bara skämmas om vi av fri vilja avkläder oss våra ideal, såsom ett fall för frestelse. Om hoppet är vårt ideal, så finns det ingen rimlighet i att ge upp. Om än att fastebrott skall undvikas, är det Guds lag som är…

Ödmjukhet av förståelsen i tacksamhet

Kräver ödmjukhet ett visst mått av insikt? Kan vi som inte tillräckligt vet, eller kan, vara ödmjuka i ordets rätta bemärkelse? Ödmjukheten är besläktad med ’tacksamhet’, ’hjälpsamhet’ och ’vänlighet’, men har sedermera kommit att sammanblandas med ’hån’ och ’skam’. Ursprungsbetydelsen förefaller vara mer synonym med ’vishet’, alltså relaterat till generös kunnighet och god erfarenhet. Möjligen är det så att ju mer vi vet och har erfarit, i tacksamhet, desto mer förstår vi vad vi inte vet och vad som torde…

Guds levande ord

Som man sår får man skörda. Det vi väljer att göra, eller inte göra, medför alltid konsekvenser. Gud har begåvat oss med ett intellekt och ett moraliskt system, så att vi skall kunna förstå vad som är lämpligt och välgörande för oss och våra medmänniskor. Vi har även tillerkänts den fria viljan, vilken för all del möjliggör likgiltighet och elakhet; till och med självdestruktivitet. Vi väljer. De som sår för egen del, glider lätt ned i girigheten och avundsjukan för…

Kristi frambärande i templet

För fyrtio dagar sedan firade vi Herrens födelse. I dag firar vi åminnelsen av Herrens presentation i templet, eller Kristi frambärande i templet. Enligt äldre tradition avslutar Kyndelsmäss Julfirandet den 2 februari och kallades för Lilla Jul. Senast på Kyndelsmäss skall alla juldekorationer vara nedpackade. Det äldre, nordiska begreppet ’kyndel’ betyder ’fackla’, eller ’bloss’, och ’att kynda’ är ’att tända’. Genom åminnelsen av Herren Jesu Kristi frambärande i templet uppmärksammas Kristus Jesus som världens ljus. Vägledda av den Helige Ande…

Ödmjukhet till Försoning

Kristus Jesus blev förundrad vid två tillfällen: när Han upptäckte hemstadens nedslående otro (Mark. 6:6) respektive när en hövitsman, eller centurion, uttryckte sin djupa tro (Matt. 8:10). I det senare fallet går Vår Herre en främmande man till mötes, ett hedniskt, militärt befäl vars avsikter därigenom inte kan uteslutas vara helt ofredliga. Mötet bär emellertid på en välsignelse, genom tro och ödmjukhet, som ger försoning och andlig sundhet. När politruker får slut på sina fraser och förolämpningar står det dem…

Epifanía

Vem skulle kunna tänka sig att skada ett barn? Varför tillåter vi att så många barn kuvas? Frågan kan tyckas obefogad eller avfärdas med att det var värre förr, som på hemske Herodes tid (Matt. 2:16). Trots att barnövergrepp är otänkbart för alla sunda sinnen, är dylika gärningar mer populära än de flesta törs föreställa sig. De som tvivlar kan ta del av statistik, utredningar och domar gällande till exempel försvinnanden, våldsbrott och otillbörliga adoptioner. Till skillnad från illgärningar på…

Kristmäss

”Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på Honom skall icke förgås, utan hava evigt liv” [Joh 3:16].

När börjar livet?

När börjar livet? Sök svar hos Moses, Jeremia, evangelisten Johannes respektive Förelöparen Johannes samt inte minst Gudabärerskan Maria (Theotokos). Livet har varit med oss sedan skapelsens början (kreationen) och tog ett Frälsningssprång för mänskligheten i och med inkarnationen. I likhet med alla relationer till Gud, vilade inkarnationen på den fria viljan. Gud sprängde inte in i världen, utan det var genom Gudabärerskan Marias fria vilja som Han klev in (Luk. 1:38). Gudabärerskan Maria öppnade därmed den Gudomliga kontaktpassage som Eva…

Gläd dig!

Hur får man människors uppmärksamhet? Genom att ropa glädjebudskap om Livet? Genom att en omvälvande händelse bryter igenom vardagen och vanor? Johannes Förelöparen, i sin tur profeterad av Jesaja (Jes. 40:3), förberedde vår Herres ankomst med sin färgstarka framtoning, sitt mustiga språk och alternativa leverne (Matt. 3). Vår Herre fick sedermera människor att förstå att Han var Herren genom mirakler såsom ”…blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå.” [Matt. 11:5] Begreppet respekt har på…
error

Önskar du att fler får läsa detta?