Postilla

Postilla

Var kyrkan!

Hur känner man igen ondskans ansikte? Är det ansiktet som äter sina egna barn? Är det ansiktet som spyr förolämpningar, skrattar åt olycka och övertalar till omoraliska handlingar? Är det ansiktet som vänder sig bort från Gud, för att grina i stolthetens självbelåtna leende? Är det ett ansikte som är avskräckande eller lockande? Ett intagande ansikte som försöker dölja en andlig stumhet eller tomhet? (jmf. 2 Kor. 11:13-15) Man kanske kan beskriva ondskans ansikte som gränslöshetens respektlösa ansikte, som inte…

Vi är inte övergivna

Gud har inte övergivit oss. Vi har övergivit oss själva. Modernitetens guldregn har smattrat bort våra sunda ideal och spolat bort mycket av våra mänskliga dygder. I spillvattnet virvlade vår tro och förståelse för vårt beroende av Gud bort. Vår Herre uppmärksammade oss på otro och förhärdade hjärtan redan före Himmelsfärden (Mark. 16:14). Detta och mycket annat tycks ha fallit i glömska, då vi har vänt Gud ryggen och därmed vår medmänsklighet. Betrakta den senaste mellanmänskliga katastrofen; i form av…

Kristus är uppstånden!

Kristus är uppstånden! Den yttersta Nådegåvan är därmed till oss given; ett återkommande erbjudande om att sammanfläta våra liv med den levande Herren, som ständigt välkomnar oss med frid och Frälsning. Med denna jubelglädje för hela mänskligheten följer ett tillhörande stråk av ansvar, ty detta är en Nådegåva att alltid värdesätta och noga förvalta. Med Pauli ord: “Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss…

Platsen för Nattvardsbordet

Vad skall vi med kyrkor till? Flertalet kristna förstår innebörden av Kyrkan, men varför kyrkor? En hel del, till och med kristna, hävdar att kyrkobyggnader och kyrkorum inte ens behövs, utan att man istället kan bära sitt eget altare i det egna hjärtat eller promenera omkring i skogen och tänka på Gud.  Man kan se kyrkor som byggnader för synliga, andliga brohuvuden till Kyrkan (grundad av Vår Herre på jorden, Kristi kropp, med Kristus Jesus som sitt överhuvud), alltså en…

Framåt i ödmjukhet!

Vår Herre inrider präglad av stilla, heligt förandligat majestät, medan vågor av hänförelse och ovationer utan like brusade fram genom folkmassan, medan man utbrast ’Hosianna! Han som kommer vare välsignad i Herrens namn!’ (Matt. 21:9; Joh. 12:13) Mycket av det entusiastiska jubelsvallet i den välkomnande människohopen kom från dem som hade bevittnat Lasarus’ uppväckande (Joh.12:17). En annan del av entusiasmen kom av den messianska stämningen genom att Kristus Jesus red in i enlighet med profetian: ”Se, din kung kommer till…

Det Nya Förbundets försonare

På Mose tid betraktade de drabbade den upphängda kopparormen, varpå giftet i kropparna blev verkningslöst. I vår tid beundrar vi massmedia, varefter vi låter oss drabbas och gift flöda in. Massmedia sporrar oss till att ’kavla upp’ och skrämmer oss med att det återkommandekommer att anlända nya, hemska farsoter, men glömmer att berätta att den epidemiologiska definitionen för ”pandemi” ändrades för inte så länge sedan. Lögnare kommer att fortsätta att ljuga tills de nästan drunknar i sanningens svallvåg. Därefter kravlar…

Skam den som ger sig!

Skam den som ger sig! Sann skam ligger dock blott i handlingen och aldrig i straffet. Skam är bara rimlig när vi sviker våra sanna ideal, såsom vår kristna tro eller våra löften till våra nästa. Vi bör bara skämmas om vi av fri vilja avkläder oss våra ideal, såsom ett fall för frestelse. Om hoppet är vårt ideal, så finns det ingen rimlighet i att ge upp. Om än att fastebrott skall undvikas, är det Guds lag som är…

Ödmjukhet av förståelsen i tacksamhet

Kräver ödmjukhet ett visst mått av insikt? Kan vi som inte tillräckligt vet, eller kan, vara ödmjuka i ordets rätta bemärkelse? Ödmjukheten är besläktad med ’tacksamhet’, ’hjälpsamhet’ och ’vänlighet’, men har sedermera kommit att sammanblandas med ’hån’ och ’skam’. Ursprungsbetydelsen förefaller vara mer synonym med ’vishet’, alltså relaterat till generös kunnighet och god erfarenhet. Möjligen är det så att ju mer vi vet och har erfarit, i tacksamhet, desto mer förstår vi vad vi inte vet och vad som torde…

Guds levande ord

Som man sår får man skörda. Det vi väljer att göra, eller inte göra, medför alltid konsekvenser. Gud har begåvat oss med ett intellekt och ett moraliskt system, så att vi skall kunna förstå vad som är lämpligt och välgörande för oss och våra medmänniskor. Vi har även tillerkänts den fria viljan, vilken för all del möjliggör likgiltighet och elakhet; till och med självdestruktivitet. Vi väljer. De som sår för egen del, glider lätt ned i girigheten och avundsjukan för…

Kristi frambärande i templet

För fyrtio dagar sedan firade vi Herrens födelse. I dag firar vi åminnelsen av Herrens presentation i templet, eller Kristi frambärande i templet. Enligt äldre tradition avslutar Kyndelsmäss Julfirandet den 2 februari och kallades för Lilla Jul. Senast på Kyndelsmäss skall alla juldekorationer vara nedpackade. Det äldre, nordiska begreppet ’kyndel’ betyder ’fackla’, eller ’bloss’, och ’att kynda’ är ’att tända’. Genom åminnelsen av Herren Jesu Kristi frambärande i templet uppmärksammas Kristus Jesus som världens ljus. Vägledda av den Helige Ande…
error

Önskar du att fler får läsa detta?