Sermons from mars 2022

Sermons from mars 2022

Livets bröd

Fastetiden erbjuder oss möjligheter till att fördjupa vår tro, uppnå en ökad andlig mognad samt finna ett förbättrat förvaltarskap av våra nådegåvor. Lika litet som man blir starkare av att sitta och titta på sin telefon i träningslokalen, istället för att faktiskt träna, lika litet mognar vi om vi går igenom fastetiden med blott förändrade matvanor. Framsteg kräver uppoffring och beslutsamhet. Girighet och frosseri vilseleder oss bort från Gud, medan måttfullheten är en väg tillbaka. Den vilar på en förståelse…

Kampen mot ondskan

Ont skall med gott fördrivas. Laurentii Paulini ordspråk påstår i och för sig motsatsen, men Kristus Jesus ”… säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.” [Matt 5:44] Att älska sin nästa kan ibland vara nog så svårt. Att älska en fiende är inte lättare. Å andra sidan kan fiendskapen vara påeggad av en tredje part, likt ’tvåminutershatet’. Hos din förmenta fiende finns då blott din nästa. Ett annat ordstäv lyder ”den som skonar det onda…

Kampen mot frestelser

Likt den mänskliga tomheten bara har det yttre, det världsliga att förhålla sig till, har ondskan blott makt i fokus. Förmågan att förvilla och korrumpera det mänskliga, inklusive föröda det vackra, är ondskans enda triumf. Därutöver finns bara en banal, ljum likgiltighet; likt spindeln som vajande sitter i väntan medan brisen sakta blåser genom fångstnätet. Det demoniska uppskattar när vi människor träter. Den privatägda politiken och de massmediala gestaltningarna har sjunkit så lågt att de utgör ett slags konfliktacceleratorer med…

Askonsdagen

Skillnaden mellan flanören och posören är den störda självupptagenheten. Flanören driver måhända halvslarvigt omkring, men är ofta mer eller mindre intresserad av omgivningen och mötande människor. Posörerna medströmsflyter i de massmediala uppfostringsforsarna, av floskler och åsiktskorrigeringar, i hopp om att få beröm trots sin tomhet. Där flanören kan ha upptäckarglädjens integritet har posören blott en onaturlig hållning; inte bara den fysiska hållningen, utan i förhållningssättet till sig själv i relation till andra. Ytterligare tragiska posörer är de skenheliga ögontjänarna. Man…
error

Önskar du att fler får läsa detta?