Sermons from maj 2022

Sermons from maj 2022

Herre över allting

I den svit av omskakande världstillstånd vi genomlever, inte minst sedan förhösten 2001, behöver vi fast mark under fötterna i väntan på att Kristus Jesus kommer åter som Herre över allting. Då denna krispolitiserade värld sjuder av asymmetriska konflikter, obekräftade rykten och vilseledande uppgifter behöver vi möta andra människor, ansikte mot ansikte, att diskutera och jämföra intryck med. Vad är en demokrati utan verkliga och sakliga samtal? Var hittar vi sådana samtal? Jesaja profeterade “Det ska ske i den yttersta…

Bönhörelse

Gud hör all bön. Vi har fått lära oss att ”Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er.” [Matt 7:7] Hur vet vi dock om vi blir bönhörda, i betydelsen att det blir såsom vår bön har framställts? Är bönen likt en önskelista eller en del av en dialog? Är denna dialog inte bara karaktärsdanande utan kan den leda till verklig andlig förvandling? Att vara kristen är att besinna sig och…

Att växa i Sanning och Tro – Sanningens Ande.

Funktionella ateister kan förklenande kalla kristna för trygghetstörstande, vidskepliga mähän som inte orkar eller kan se verkligheten för var den är. Man påstår att det är de svaga och de fula som söker sig till kristenheten i ett desperat eller uppgivet försök till att hänga upp sina torftiga liv på någonting löftesrikt och behagligt. Den kristna tron är för all del löftesrik, men särskilt behagligt är det kanske inte alltid att leva som kristen i världen. Läs gärna om de…
error

Önskar du att fler får läsa detta?