Sermons from juni 2022

Sermons from juni 2022

Gud eller världen

Vad är det som gör att någon älskar pengar? Är det flärden de köper? Är det den förmenta friheten, att kunna göra vad man vill; till skillnad från vad Gud vill med oss? Är det makten över din nästa som medföljer rikedomarna? Hur går det då med kärleken till din nästa? Är pengar ett mål eller ett medel? Vad är pengar? De som söker materialistiskt förvärv drivs av girigheten, som är ett av ondskans mer söta och starka berusningsmedel. ”De…

Gud – Fader, Son och Helig Ande.

Kristus Jesus undervisade både apostlar och allmänna åhörare i Guds vilja. Det var ömsom beskrivande liknelser, ömsom skarpa besked och förtydligande befallningar. Den viktigaste instruktionen består: ”… Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” [Matt 22:37-40] Hur…

Pingstdagen: Den Helige Andens ankomst.

Kristus Jesus ger oss sin frid och uppmanar oss att inte oroa oss eller att tappa modet. Så misströsta inte! Vi är för all del varnade att vägen i jordelivet kommer att vara svår, “men den som håller ut till slutet ska bli frälst.” [Matt 24:13] Till vår undsättning har vi ständigt Den Helige Ande. Den judiska föregångspingsten firade bland annat åminnelsen av mottagandet av lagen vid Sinai-berget (3 Mos 26:46). Den kristna Pingsten firar födelsen av Kristi Kyrka och…
error

Önskar du att fler får läsa detta?