Sermons from september 2022

Sermons from september 2022

Tacksägelse

Vi som arbetar inom sjukvården möter emellanåt människor som inte verkar vilja bli friska. Ibland får de öknamn såsom proffspatienter. Vem i hela friden vill inte bli frisk? Den som har förlorat hoppet. Den som sviktar i tron. Den som därefter har gett upp. Dessa hårt drabbade människor är bland sjukvårdens svåraste patienter och de far tyvärr mycket illa i det rådande materialistiska, teknokratiska systemet. Detta mekanistiska system, som framför allt vill göra människor beroende av detsamma, uppmuntrar offermentalitet, passivitet…

Befrielsen i Kristus

Vilodagen är till för mänskligheten och skapelsen. När denna Gudagåva blir rätt helgad infinner sig en andlig styrka samt en levnadsvanepulsation som ger mycket goda förutsättningar för kroppslig sundhet och tilltagande andlig kraft. Att vila och prioritera det som stärker oss är kanske inte kontroversiellt i dagliga samtal, men inte alltid lika populärt att omsätta i ordentlig, regelbunden handling. Vilodagen skall varken försummas eller skenhelgas (Luk 13:15-17). Två av vilodagens element att beakta är befrielsen i Kristus Jesus och Nåden.…
error

Önskar du att fler får läsa detta?