Sermons from januari 2023

Sermons from januari 2023

Ödmjukhet till Försoning

Kristus Jesus blev förundrad vid två tillfällen: när Han upptäckte hemstadens nedslående otro (Mark. 6:6) respektive när en hövitsman, eller centurion, uttryckte sin djupa tro (Matt. 8:10). I det senare fallet går Vår Herre en främmande man till mötes, ett hedniskt, militärt befäl vars avsikter därigenom inte kan uteslutas vara helt ofredliga. Mötet bär emellertid på en välsignelse, genom tro och ödmjukhet, som ger försoning och andlig sundhet. När politruker får slut på sina fraser och förolämpningar står det dem…

Epifanía

Vem skulle kunna tänka sig att skada ett barn? Varför tillåter vi att så många barn kuvas? Frågan kan tyckas obefogad eller avfärdas med att det var värre förr, som på hemske Herodes tid (Matt. 2:16). Trots att barnövergrepp är otänkbart för alla sunda sinnen, är dylika gärningar mer populära än de flesta törs föreställa sig. De som tvivlar kan ta del av statistik, utredningar och domar gällande till exempel försvinnanden, våldsbrott och otillbörliga adoptioner. Till skillnad från illgärningar på…
error

Önskar du att fler får läsa detta?