Sermons from mars 2023

Sermons from mars 2023

Det Nya Förbundets försonare

På Mose tid betraktade de drabbade den upphängda kopparormen, varpå giftet i kropparna blev verkningslöst. I vår tid beundrar vi massmedia, varefter vi låter oss drabbas och gift flöda in. Massmedia sporrar oss till att ’kavla upp’ och skrämmer oss med att det återkommandekommer att anlända nya, hemska farsoter, men glömmer att berätta att den epidemiologiska definitionen för ”pandemi” ändrades för inte så länge sedan. Lögnare kommer att fortsätta att ljuga tills de nästan drunknar i sanningens svallvåg. Därefter kravlar…
error

Önskar du att fler får läsa detta?