Sermons from april 2023

Sermons from april 2023

Kristus är uppstånden!

Kristus är uppstånden! Den yttersta Nådegåvan är därmed till oss given; ett återkommande erbjudande om att sammanfläta våra liv med den levande Herren, som ständigt välkomnar oss med frid och Frälsning. Med denna jubelglädje för hela mänskligheten följer ett tillhörande stråk av ansvar, ty detta är en Nådegåva att alltid värdesätta och noga förvalta. Med Pauli ord: “Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss…

Platsen för Nattvardsbordet

Vad skall vi med kyrkor till? Flertalet kristna förstår innebörden av Kyrkan, men varför kyrkor? En hel del, till och med kristna, hävdar att kyrkobyggnader och kyrkorum inte ens behövs, utan att man istället kan bära sitt eget altare i det egna hjärtat eller promenera omkring i skogen och tänka på Gud.  Man kan se kyrkor som byggnader för synliga, andliga brohuvuden till Kyrkan (grundad av Vår Herre på jorden, Kristi kropp, med Kristus Jesus som sitt överhuvud), alltså en…

Framåt i ödmjukhet!

Vår Herre inrider präglad av stilla, heligt förandligat majestät, medan vågor av hänförelse och ovationer utan like brusade fram genom folkmassan, medan man utbrast ’Hosianna! Han som kommer vare välsignad i Herrens namn!’ (Matt. 21:9; Joh. 12:13) Mycket av det entusiastiska jubelsvallet i den välkomnande människohopen kom från dem som hade bevittnat Lasarus’ uppväckande (Joh.12:17). En annan del av entusiasmen kom av den messianska stämningen genom att Kristus Jesus red in i enlighet med profetian: ”Se, din kung kommer till…
error

Önskar du att fler får läsa detta?