Sermons from maj 2024

Sermons from maj 2024

Gud Är, även när vi inte tycks finna Honom.

Har Gud övergivit oss i händerna på maktfullkomliga, hjärtlösa byråkrater? Sedan länge har navelskådande filosofer och grötmyndiga teknokrater skrivit falska dödsattester gällande Gud, medan av förtvivlan förblindade människor missledes till uppfattningen att Gud inte (längre) finns. Vår Herre uppmärksammade oss på otro och förhärdade hjärtan redan före Himmelsfärden (Mark. 16:14). Detta och mycket annat tycks dock ha fallit i glömska, då vi har vänt Gud ryggen och därmed vår egen medmänsklighet. Oaktat detta; Gud Är (2 Mos. 3:14; Joh. 8:58),…
error

Önskar du att fler får läsa detta?