Den kämpande tron

Den kämpande tron

Vem kämpar inte med sin tro? Även de mest fromma kristna går igenom stunder av tvivel, både på grund av motgångar eller efter att massmedia har visat upp världens alla eländen. Mänsklighetens fiende vet att misströstan är vår svagaste punkt. Fiendens metod är lögn. Genom lögner vilseleds vi till att bli rädda. Ihållande rädsla leder till hopplöshet och vi börjar att känna oss ensamma. Denna uppgivenhet kan leda vidare till farlig desperation, som i sin tur kan fräta sönder vår värdighet och tro, samt pressa oss till självförstörelse, likgiltighet och död. Det är inte utan orsak som Vår Herre upprepar: Var inte rädda (jmf. Matt 14:27).

Den kanaaneiska kvinnan var förmodligen mycket rädd, med en svårt besatt dotter som förmodligen gjorde hemmet till ett litet helvete. Som kanaaneiska blev hon först avvisad som utbörding och hedning. I kraft av sitt härdade hopp, sin oeftergivliga moderskärlek och sin starka tro höll hon emellertid fast vid sitt mål och fortsatte att söka källan till räddning – förbarmande från Gud själv. Hon framhärdade i ödmjukhet och kärlek för sin dotters skull. Den kanaaneiska kvinnan fick sålunda del i Kristi Jesu frälsning (Matt 15:21-28). Kristus Jesus visar att vägen tillbaka till Gud står öppen för alla, men vi behöver vilja vandra själva och följa Honom.

Den kämpande tron kan även beskrivas av Jacobs brottning (1 Mos 32:22-31). Stå fast och Gud är med dig, om än att livet kommer att vara besvärligt och innebära törnar och slag, men med rätt grepp kan du gå segrande ur kampen. Så hur håller vi fast? Som kristna söker vi att leva i enlighet med Guds vilja. Gamla testamentet har långa kataloger av lagar och ordningar som ledde in i en religiös återvändsgränd. Genom Kristus Jesus inbjudes istället hela mänskligheten till Det Nya Förbundet.

Hur skall vi då leva enligt Det Nya Förbundet? Vår Herre “… svarade: ‘Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.’” [Matt 22:37-40]

Detta är enkelt att förstå, men hur skall vi leva för att uppfylla detta? Helgelse. Vår helgelse kommer av att följa Guds vilja. Detta är emellertid inte en kamp mot en övermäktig, världslig kraft. Tvärtom! Det är att ansluta oss till en övermäktig, Gudomlig kraft, där vi genom ödmjukhetens upprättelse förenas med Gud själv. “Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden.” [Matt 5:5; jmf. Upp 21:1] Den kämpande tron är kampen för att leva i helgelse, att vara omsorgsfulla och ansvarsfulla genom kärlek och ödmjukhet. I denna andliga mognad ligger lösningen på i stort sett alla problem.

Håll således ödmjukt fast vid Gud, genom Kristus Jesus och med vägledning av Den Helige Ande, samt lev enligt Guds vilja.

Helga Livet.

Lev i helgelse.

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan
Andra Söndagen i Den Stora Fastan – Den kämpande tron – Den kanaaneiska kvinnans tro.
Läsningar: 1 Mos 32:22-31; 2 Kor 6:1-10/1 Tess 4:1-8; Matt 15:21-28.

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?