Kampen mot ondskan

Kampen mot ondskan

Ont skall med gott fördrivas. Laurentii Paulini ordspråk påstår i och för sig motsatsen, men Kristus Jesus ”… säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.” [Matt 5:44] Att älska sin nästa kan ibland vara nog så svårt. Att älska en fiende är inte lättare. Å andra sidan kan fiendskapen vara påeggad av en tredje part, likt ’tvåminutershatet’. Hos din förmenta fiende finns då blott din nästa.

Ett annat ordstäv lyder ”den som skonar det onda skadar det goda.” Att ge efter för hämndens impuls eller döma sin nästa, eller fiende, medför inte bara att ondskans makter tar fart, utan även att det goda undermineras. Detta ökar ondskans skenbild av övermakt och får förmodligen allt fler att i uppgivenhet tvivla på Gud, trots att det är vanliga människor som nedlåter sig till att gå ondskans ärenden i handling.

Allt utsått tvivel i världen försvårar kontakten med Gud och vi söker oss istället till det världsliga eller hedniska. Vi uppnår möjligen kortsiktig njutning, kvasimeningsfullhet och en skenbar, världslig framgång, men blir moraliskt förvirrade och andligt skadade; då vi glömmer Gud som gav oss livet (5 Mos 32:18).

Fastan är den säkraste vägen till andlig mognad. De demoniska krafterna avskyr fasta av det enkla skälet att de inser att det är mer eller mindre kört att få igenom en frestelse hos en människa i seriös fasta. En fastande människa i bön är formidabelt skyddad. Dessutom är det stärkande för tron, vilket jagar än fler demoner på flykten.

Ondskan och dess yttringar skall ständigt bekämpas, medan det mänskliga alltid skall räddas. ”Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.” [Ef 6:13] Andlig mognad är den yttersta motelden, inklusive att leva i tro och vara det goda exemplet för alla människor. Då är det lättare att älska sin fiende.

Stridstrojkan Tro, Bön och Fasta utgör det viktigaste värnet i kampen mot ondskan. Detta skyddar även mot kognitiv krigföring. När ondskan grasserar samt försöker skrämma och trakassera oss skall vi inte kapitulera utan stå emot och tvinga ondskan tillbaka. Misströsta inte när den blåser upp sig, utan minns Vår Herres ord: ”… Om du kan? Allt är möjligt för den som tror.” [Mark 9:23]

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.
Tredje Söndagen i Den Stora Fastan: Kampen mot ondskan – Den dövstumme.
Läsningar: 5 Mos 32:8-18; Ef 6:10-18; Mark 9:14-32.

Föregående
Kampen mot frestelser
Nästa
Livets bröd

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?