Andlig klarsyn – Det goda trädets frukt

Andlig klarsyn – Det goda trädets frukt

Det behövs andlig klarsyn! Påfallande många lever såsom i en skenvärld, sondmatade med fagra löften jämte skrämmande prognoser och bländande livsstilar. Ibland blir de massmediala lögnerna uppenbara för envar, men att generellt försöka fatta vardagliga eller livsavgörande beslut utifrån de rekommendationer och de chimäriska eller virtuella varningar som cirkulerar, från massmedias beskrivningar eller de finansiella marknadernas falska värden, är ofta mycket svårt. Vissa riktlinjer tycks även kunna leda till ödesdigra konsekvenser, om man skall tro på dem som uttalar dessa, vilket inte gör valen lättare. Hur kan vi åter få bäring på världen?

Det finns kanske några som skulle önska att Mika profeterade om våra dagar. Att pratglada politiker och grötmyndiga tjänstemän, det vill säga det avkristnade landets falska profeter, skulle tvingas att bli varse om den skam och blygd som de egentligen själva borde betänka av eget samvete (Mika 3:7). Å andra sidan mörknar profetian betydligt i det att dessa skenheliga människor verkar vara fullt beredda att vilseleda och vända sig mot det folk som de är satta att värna och tjäna (Mika 3:5). Inget att önska således, om än att Mikas profetia tyvärr förefaller högst giltig för vår tid. Den som tvekar gällande detta behöver bara slå upp en tidning eller på TV:n ta del av vad tvetungade politruker, bestuckna befattningshavare och hycklande opinionsbildare säger och sedan jämföra detta med faktiska utfall för samhällets del (respektive deras egen del). “Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.” [Matt 7:20]

Få, om det ens finns någon, av de som är satta att förvalta förefaller vilja bygga samhället på den grund som utgörs av Kristus Jesus (1 Kor 3:11). Det är således hög tid att ompröva huruvida de som är satta att styra samhället, samt tycks ha ambitionen att omforma dess medborgare, har förstånd och omdöme nog för detta. Vem företräder de? På vilket mandat agerar de? Hur löper betalningarna? Av allt att döma, som strömmar ut via massmedia, har de vänt sig från att bygga på Klippan, det vill säga Kristus Jesus, för att istället försöka sig på olika former av experimentella ingenjörskonster uppresta på förrädiska sanddynor. I den mån dessa människor har valt att lyssna till Evangelium så har de i varje fall valt att inte agera därefter.

Omvänt bör alla kristna ta till sig att leva efter sin tro; att leva det goda exemplet (Jak 2). Att sitta på sin kammare i bön och bibelläsning är upplyftande för själen. Att gå i Den Heliga Mässan om Söndagarna och ta emot vår Herre torde vara lika självklart som att hämta fysisk styrka från näringsrik mat och stärkande träning för kroppen. Sedan då? Kristenheten är inte kallad till att blott sitta på kammaren och reflektera eller i kyrkorummen och sjunga (jmf Matt 5:13-16). Hämta kraft från Herren i Den Heliga Mässan och förkunna sedan Evangelium för dem som inte är där. Påtala även samtida brister och varna för att bygga socialpolitiska sandslott vid vattenbrynet (Matt 7:24-27). Bilda din uppfattning utifrån handlingar och utfall, då det är vanskligt att veta vad som är fantasier, avsikter eller lögner från någon som man inte känner.

“Ja, men det är tanken som räknas” säger kanske någon. Glöm då inte att bakom tanken finns den själsliga intentionen, ett andligt momentum. Lämna detta åt Gud att bedöma. Ej heller kan vi läsa varandras tankar och om än att vi skall räkna med tankarna så är deras summa handlingen. Fråga Den barmhärtige samariern och mannen som råkade ut för rövare (Luk 10:25-37). Ägna istället kraft åt att skärpa det egna fokuset för att klart kunna se och uppfatta världen såsom den är. Sök Sanningen. Låt dig inte manipuleras av ord utan konfrontera när ord och handling går isär. Fråga även om vederbörande äter sina egna frukter (Matt 7:20). Så kan hycklaren blottas.

Att vilja kasta de som har förstört förtroende och förvanskat tillgångar i tjära och fjädrar är måhända begripligt, men inte en farbar väg. De flesta lögnare är inte onda, utan tragiskt insnärjda i sin egen mytologi och inkrökta önsketänkande. Be istället för deras besinning och omvändelse. Be om stärkt tro, ökat hopp och upplivad kärlek för alla människor. Be för och sök dig till Det goda trädets frukt (handlingar utifrån Kristus Jesus) och bliv Guds medarbetare. Guds nådegåva till mänskligheten är möjligheten att vända om från de jordiska träsken och den förföriska kvicksanden, för att istället bygga livet på Kristus Jesus (1 Kor 3:10-11).

Hur nedslående än vardagen tycks te sig; lev det goda exemplet och fortsätt att mogna som kristna (1 Tes 5:5-6).

Visa världen.

Var Kyrkan.

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan
Åttonde Söndagen i Trefaldighetstiden: Andlig klarsyn – Det goda trädets frukt.
Mika 3:5-8; 1 Kor 3:10-15; Matt 7:22-29.

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?