Det Nya Förbundets försonare

Det Nya Förbundets försonare

På Mose tid betraktade de drabbade den upphängda kopparormen, varpå giftet i kropparna blev verkningslöst. I vår tid beundrar vi massmedia, varefter vi låter oss drabbas och gift flöda in. Massmedia sporrar oss till att ’kavla upp’ och skrämmer oss med att det återkommandekommer att anlända nya, hemska farsoter, men glömmer att berätta att den epidemiologiska definitionen för ”pandemi” ändrades för inte så länge sedan.

Lögnare kommer att fortsätta att ljuga tills de nästan drunknar i sanningens svallvåg. Därefter kravlar de upp och försöker att surfa på denna våg för att skamlöst hävda att de inte visste bättre. Förr eller senare faller de emellertid på eget grepp och får lov att försöka finna sig i att hosta upp sina pinsamma undanflykter efter att ha erfarit sanningens kallsup. Gud give att de sedermera väljer Försoningens väg.

Låt oss avhålla oss från de tillmälen som lögnarna, förklädda till naiva manschettarbetare, kanske förtjänar. De bör istället bli bemötta i rättegångssalar. Utan att glömma det omfattande, mänskliga lidandet, låt oss därmed föra Potemkin-pesten dit den hör hemma, då alla med minne och ett sunt, efterforskande sinne redan har sett igenom kulisserna. Man bör dock fråga sig om kulisser blott är till för att försköna eller stundom för att dölja. Kanske de som brukar betala för teaterscenen vet?

Under de kommande två veckorna råder Passionstiden, eller Djupfastan, ett slags slutspurt för Den Stora Fastan, då vi manas till djupare rannsakan och att försöka begripa Kristi Jesu återlösande lidande för mänsklighetens Frälsning. Kristus Jesus kom med liv och läkedom för att frälsa och inte för att fördöma (Joh. 3:17-18). Vi människor har en fri vilja, till att kunna avvisa denna Nådegåva; därmed väljer vi att gå i fördömelse av det egna avvisandet.

Kanske särskilt människor som har valt att vända sig bort från Gud, och som har valt bort församlingsliv, kristenhet och tro, har svårt för att förstå att det finns människor som älskar mörkret mer än ljuset, såsom de tarvliga tankecensorerna, barbariska barnhandlarna, förgiftande tempelmånglarna, samt de våldsamma krigshetserskorna, medicinska misshandlarna och förskräckliga fosterdelshandlarna.

Genom att förledas till att bara lita på det man kan se (på TV), upphör förståelsen för att världen inte är passiv eller neutral. Ondskan blir till fiktion. Det finns emellertid en mörk kraft i världen som försöker förfula skapelsen, förgifta mänskligheten och föra oss bort från Kristus Jesus, för att sedermera vilseleda oss mot vår egen undergång. Vi kan dock välja att vända om och söka oss tillbaka till Gud genom Kristus Jesus.

John, Augustus Edwin; Moses and the Brazen Serpent

När vi, som pånyttfödda kristna styrkta av Dopets sakrament, betraktar den korsfäste Kristus Jesus i tro, störtas syndens och dödens kraft samman (jmf. 1 Kor 15:55-57). Såsom avbilden av en orm utgjorde motgiftet som förstörde förgiftningens kraft, så blir återlösningshandlingen i Kristi Jesu lidande och död den kraft som tillintetgör själva döden inom oss. (4 Mos. 21:4-9; Joh. 3:14)

Anledningen till att Det Nya Förbundets försonare, Kristus Jesus, korsfästes och blev upplyft till vår Frälsning sammanfattas av Evangelisten Johannes: ”Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv.” [Joh. 3:16]

Fr. Albertus Magnus

Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.
Den Heliga Mässan
Passionsöndagen: Det Nya Förbundets försonare.
Det Sanna Offerlammets Söndag – Människosonen skall upplyftas.
Läsningar: 4 Mos 21:4-9; 1 Joh 1:8-2:2; Joh 3:11-16(21).

error

Önskar du att fler får läsa detta?