En glädjerik, meningsfull jul!

En glädjerik, meningsfull jul!

Gaudete-söndagen är Adventstidens glädjesöndag som uppmuntrar oss att låta våra hjärtan fröjdas åt Kristi Jesu nedstigning till jorden för att frälsa och döma mänskligheten. Kristus Jesus kom för att återlösa skapelsen från synden och rena människan så att hon kan återförenas med Gud. Johannes Förelöparen varnade oss emellertid för att försöka falla tillbaka på blott börd, eller det som en gång varit, utan att vi skall förstå att vi kommer att dömas för våra gällande handlingar och uppriktiga ånger (Luk 3:7-8).

Redan profeten Malaki varnade trollkarlar och andra förhärdade syndare till ordentlig omvändelse, då processen kommer att hållas kort (Mal 3:5). Ett annat ord för trollkarl är för övrigt magiker. Påfallande ofta hör man medmänniskor önska en ”magisk jul”, vilket tyder på att detta ord antingen har förlorat sin egentliga innebörd eller att förvrängning av julen har blivit oerhörd.

Magi är att manipulera Guds skapelse så att skapelsen anpassas till det enskilda intresset, likt ett förvrängande egenmäktigt förfarande. Magi är således lögn i praktiken, vilket alltså är motsatsen till Kristi Jesu födelse. En ”magisk jul” försöker göra gällande att julen istället skall rotera kring den egna föreställningen, till skillnad från en sann, glädjande och nådefull gåva till alla människor. Det är som att dansa ringdans med sig själv och försöka tindra i kapp med en reklamfilm.

Ovanstående varningar är inte till skrämsel, utan för att inskärpa allvaret. Genom att förstå att Kristi Jesu födelse inte var en magisk händelse, eller ett spektakel som skall upplevas, finner vi en outsinlig källa till sann glädje. En äkta och djup glädje som kan bära och stärka oss genom jordelivets alla händelser, till skillnad från en flyktig glöggkänsla eller ett förgängligt lyckorus. Det finns mycket att glädjas åt i dessa dagar, för den som söker sanningen, om än att det fortfarande inte ter sig så för dem som stirrar på ytan.

De som har förstått att varje ord bär en betydelse och att ord styr tankar, samt har förstått sin Bibel, vet att önska hela mänskligheten en meningsfull jul. I julen firar vi åminnelsen av Kristi Jesu födelse, som hör till de absolut största händelserna som människan knappt kan begripa. Ett mysterium, för all del, men absolut inte någonting magiskt. Ur detta mysterium, av fäderna besjunget, utspringer ett rosenskott av frälsning, frid och genuin glädje.

Gaudete!

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.
Gaudetesöndagen i Adventstiden: Herrens profet och föregångare Johannes.
Mal 3:1-6; Rom 15:4-9; Luk 3:1-6(9).

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?