Gläd dig, du som har fått nåd!

Gläd dig, du som har fått nåd!

Utan Gudsmodern Maria, ingen till jorden kommen Kristus Jesus. Självfallet var Maria blott en människa, emellertid sedan länge utvald för detta särskilda engagemang för mänskligheten, såsom beskrivet av profeten Mika (Mika 5:2-4). I Marias storhet finner vi hennes karaktär och beredvillighet att välja Guds väg, trots de uppenbara riskerna, samt att hon förstod att Gud har en plan. Dessutom fullföljde hon planen med glädje.

Marias åtagande innebar inte minst ett offer, gällande hennes förmodade livsplaner om inte Gabriel hade uppenbarat sig; men hon litade på Gud (Luk 1:38). Gud är inte intresserad av bockflott eller tjurbränning (Hebr 10:5-8). De repetitiva, i sig tomma och framgångslösa offergåvorna före Kristi Jesu ankomst var blott påminnelser för mänskligheten om syndatillståndet i världen samt ett slags bebådelse inför Kristi Jesu definitiva och fullständiga offer.

Det gamla förbundet var alltså likt en förberedande övning inför det skarpa offret i Kristus Jesus. Ett skarpt, fulländat offer kräver en beredd kropp, en rättfärdig människa som frivilligt följer Guds vilja. Marias länk i denna kedja var oundgänglig och borde vara en inspiration för oss alla.

Gud torde vara intresserad av våra hjärtan och huruvida dessa riktas mot Honom i linje med Hans vilja. Som kristna vet vi att göra avkall och vända oss bort från världens sirensång. Det handlar om att göra sig av med den världsliga barlast som egentligen tynger ned oss och ger oss slagsida.

En slagsida som omöjliggör en stadig kurs till målet, det vill säga gemenskap med Gud. Istället navigerar vi fel i en skenvärld full av separationer, kollisioner och ensamhet. Då missar vi målet, vilket alltså är definitionen av synd.

När vi har förnekat oss vad som inte vill oss väl och bekänt våra egna synder, kan vi värdigt ta emot Kristus Jesus och ta ut en välsignad, säkerställd riktning i livet mot Frälsningen och Himmelriket. Medan Maria bar på Kristus Jesus i sitt fysiska sköte skall vi bära Kristus Jesus i våra andliga hjärtan och likt Maria glädjas att även vi har fått del av Herrens nåd.

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.
Fjärde Söndagen i Adventstiden: Herrens mor Maria.
Läsningar: Mika 5:1-4; Hebr 10:5-10; Luk 1:26-38.

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?