Herre över allting

Herre över allting

I den svit av omskakande världstillstånd vi genomlever, inte minst sedan förhösten 2001, behöver vi fast mark under fötterna i väntan på att Kristus Jesus kommer åter som Herre över allting.

Då denna krispolitiserade värld sjuder av asymmetriska konflikter, obekräftade rykten och vilseledande uppgifter behöver vi möta andra människor, ansikte mot ansikte, att diskutera och jämföra intryck med. Vad är en demokrati utan verkliga och sakliga samtal? Var hittar vi sådana samtal?

Jesaja profeterade “Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk ska strömma dit,” (Jes 2:2). Om än att Herrens hus, alltså Kyrkan, är fast grundat försöker emellertid hennes inre och yttre fiender ständigt driva henne ner i avgrunden, bort från de människor som behöver henne.

Håll inte bara koll på de öppet elaka utan framför allt på de skenheliga, på de falska profeterna och på tvetungade politruker som försöker drapera sig i godhetens och rättfärdighetens mantlar. “Se till att ingen bedrar er” [Matt 24:4].

Även det allmänna samhället hotas av verklighetsfrånvända, manusläsande politruker som sitter och effektuerar utrikesdiktat på andra sidan av en gigantisk klyfta gentemot befolkningen. Resonemangen har tystnat. Skratten sätter sig i halsen.

I samma djupa klyfta har dessa marionetter puttat ned respektive befolknings möjlighet till styre och suveränitet. Falskhet och korruption har inte bara drabbat kristna samfund utan hela vårt samhälle, från det civila samhället, via myndigheter, till det militära. Vad kännetecknar en havererad statsbildning?

Hämta kraft från Den Helige Ande (Apg 1:8). Misströsta inte, då ljusnad och omvändelse av allt att döma är i kommande, medan teknokraternas lögners utgångsdatum närmar sig. Komplexa frågor kommer att få sina svar genom resonemang.

Istället för att stå och stirra mot himlavalvet i passiv väntan på Vår Herre (Apg 1:11), skall vi vittna och aktivt leva det goda kristna exemplet i världen (Mark 16:15-18), likt klart skinande ljus över en upptänd landningsbana för Kristi Jesu återkomst – som Herre över allting.

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.
Kristi Himmelsfärdsdagen: Herre över allting.
Läsningar: Jes 61:10-11; Apg 1:1-11; Luk 24:44-53.

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?