Herren kommer till sin kyrka

Herren kommer till sin kyrka

Vår Herre framställs ibland som tagen ur en tonårstidning (jmf. Jesu heliga hjärta) eller likt en trädkramande Thomas-di-Leva-pastisch. Som om vår Herre stod modell för bokmärken eller partiprogramomslag. Om än att Kristus Jesus förmodligen inte drog sig för att både klappa lamm eller leka med barn i eftermiddagssolen varma sken, visste Han att vara barsk när förfallet gick över gränsen. Vår Herre var aldrig sen med att skarpt tillrättavisa hycklare eller beskriva det kristna jordelivet som en tungsam kamp (Matt. 24).

Kyrkliga samfund borde inte nedlåta sig till världsliga anspråk eller vara på jakt efter världslig framgång och uppskattning. Till sorg har kyrkorum antagit formerna av konsertlokaler, utställningsgallerier och andligen förgiftande uttrycksverkstäder. Man har till och med sjunkit så lågt att tillåta sig att ta inträde, till skillnad från frivilliga gåvor, respektive understått sig att neka friska människor tillträde vid frånvaro av medicinsk dokumentation.

Likt vår Herre rensade ut templet från korruption och valutamånglare (Matt. 21:12-13), skall vi föregå med gott exempel och rensa ut våra hjärtan och sinnen från nedbrytande omoral, förödande antikristligheter och vilseledande världsligheter. Såsom Guds avbilder utgör vi människor andliga tempel och torde därför städa ut vad som inte lämpar sig för oss eller inför Gud (1 Kor. 3:16; 6:19).

De som är det minsta intresserade av kroppslig hälsa har inte undgått att ta del av alla råd om avgiftning (’detox’). Om än att vi behöver kompensera för att vatten, växter, djur och därmed vår mat är kemiskt förgiftade och långsamt fördärvar våra kroppar, vilket borde leda till en större upprördhet bland befolkningen än vad som är fallet, skall vi vara minst lika angelägna om att avgifta våra hjärtan och sinnen (jmf. Rom 13:11-14). Måhända har för många blivit förvirrade av alla återupprepningar om (det botaniska) livets gas. 

Likt kemikalieindustrierna direkt och indirekt underminerar vår kroppsliga hälsa, tär de rädslor, larm och den omoral som den massmediala industrien förmedlar på våra sinnen och kynnen. Detta gröper ur vår mänskliga sinnessundhet inom oss och bildar en ideologisk och mental rövarkula av kaotisk rädsla, förödande avund, rovdjurisk girighet och förlamande likgiltighet.

Det första steget vid avgiftning är att sluta tillföra ytterligare förgiftning. Efter att giftets inflöde har avstannat, övergår man i att avföra gifterna och därefter stärka sig och skydda sig mot framtida förgiftning. Gud vet vad som är bäst för oss och vad vi behöver för andlig hälsa. Efter att ha vänt de själsliga störsignalerna ryggen, tag intryck av Traditionen, Den Heliga Skrift och Kyrkofäderna för att kunna eftersträva mental klarhet och andlig styrka.

Genom bikten kan vi förstå vad som bringar oss skada och hur. Låt den själavårdande prästen vara likt en andlig personlig tränare och livsstilsguide (’coach’). Genom den gemensamma bönen hämtar vi kraft från ovan samt stärker upp vår sinnesriktning och vår väg framåt i jordelivet. Kyrkan skall vara likt en befäst, andlig högborg för uppbyggelse och andligt motvärn.

Genom Eukaristin tar vi emot vår Herre och bildar därmed en tung, andlig motoffensivslinje tillsammans med Kristus Jesus, Herren vår rättfärdighet (Jer 23:6), som ett formidabelt understöd till hjälp att driva bort det som vill oss illa (2 Kor. 10:3-5). Vår Herre är inte någon liten jamande kattunge utan ett kraftfullt lejon. Var även själva beredda att ryta ifrån när andligt förfall, mänsklig korruption och mentalt lidande visar sig.

Den första Söndagen i Adventstiden är kyrkoårets nyårsdag. Fira in det nya kyrkoåret med ett kyrkonyårslöfte om andlig avgiftning, med en framtida hälsa som verkligen går på själadjupet. Adventsfastan ger utomordentligt goda förutsättningar till att inleda goda vanor, samt att hålla oss sunda till kropp och ande, så att vi värdigt kan fira Kristi födelsefest, Livet och sann läkedom.

Genom denna vördnadsbjudande omställning kan vår Herre, när Han kommer till oss i Eukaristin, finna en beredd boning; ett välstädat och vårdat andligt tempel utan korruption eller hyckleri. Låt sedan våra nästa få ta del av våra själsliga frukter och låta sig inspireras till motsvarande andliga, avgiftning och friska, andliga ambitioner. 

Bli den förändring som du önskar av kyrkan.
Bli vad som utgör Kyrkan. 
Gott nytt kyrkoår!

Fr. Albertus Magnus

Den Heliga Mässan
Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.
Första Söndagen i Adventstiden: Herren kommer till sin kyrka.
Läsningar: Jer 23:5-8; Rom 13:11-14; Matt 21:1-13.

Föregående
Den Yttersta Domen
Nästa
Nilsmässa
error

Önskar du att fler får läsa detta?