Herrens födelsefest

Herrens födelsefest

Dagen är kommen, kärlek triumferar! Under år 2020 har dock ett intresse för barriärskydd stegrats. Med en ordentlig barriär skiljs två entiteter åt och sammanblandning, samt därmed relaterade oönskade effekter, förhindras. Vissa entiteter är viktigare att hållas åtskilda än andra, såsom det världsliga från Det Heliga. Vad betyder helig? Avskilt åt Gud. I Gloria sjunger vi igen ”Du är allena Helig” Det betyder att endast Gud är Helig och därmed okränkbar.

Begreppet kränkning har på senare år tilldelats en betydelse motsvarande förolämpning eller missnöje. I begreppets oförvanskade form avses överträdelse, det vill säga en passage eller handling över en gräns (barriär) som inte skall överträdas. Det Heliga är fridlyst och avskilt åt Gud, bortom det världsliga, och det som är av världen äger inte oinbjudet tillträde till Det Heliga, då där råder en upphöjd renhet och allgodhet (Matt 10:18; 1 Joh 1:15).

Något förenklat skulle man kunna beskriva världen såsom avskild i ett slags dragskåp. Gud når obesvärat in i världen och kan beröra oss efter behag, men från allmänmänskligt perspektiv är denna kontakt abstrakt och metafysisk. Vi uppfattar ibland bara ‘händerna som föres in i dragskåpets handskar’, det vill säga händelser och Gudomligt ingripande, men har svårare att uppfatta den bakomliggande kraften och Gud själv. Före Kristi Jesu födelse satt mänskligheten fast i vad som var kvar av det Gamla förbundet samt resultatet av den genom syndafallet förlorade relationen med Gud. Mänskligheten var vilse i rigid religiositet och svallande synd.

Gud valde således att uppenbara sig för världen för att ställa förfallet och låsningen till rätta. Gud klev in i dragskåpet och metafysiken antog fysisk form. Gud tog fysisk gestalt i Maria, genom Den Helige Ande, och kom till världen såsom hel människa samt till fullo Gud. ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.” [Joh 1:14] Detta tillvägagångssätt torde kunna förklaras av att Gud därigenom påvisade möjligheten att i ödmjukhet vända sig tillbaka till Herren; att födas (på nytt) och växa i sin tro genom omsorg och fostran samt därigenom återfinna relationen till Gud.

Vi är till som Guds avbild. Lika litet som en enskild spegelreflektion kan sammanfatta eller återspegla hela det mänskliga livet kan vi begripa Gud. Därför fann Gud det synas gott att börja i det lilla och rimliga, att börja i familjen med förstfödelsen. Kristi Jesu fysiska födelse påminner om en allmänmänsklig födelse men var sannerligen ett mirakel. Tanken på detta mirakel svindlar men det hade varit fullständigt obegripligt och förödande om Gud Fader Allsmäktig istället hade dundrande sprängt fram i världen i överglänsande Gudomligt Majestät. Detta hade varit övermäktigt för människans sinnen och hennes fattningsförmåga.

Istället inkom en ren stråle av Tro, Hopp och Kärlek. Det sanna ljuset av Gud sken in i ‘dragskåpet’ och likt det lyder om Vår Herre i Trosbekännelsen ”Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; om för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa.”

Till världen anlände ”Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor… Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom.” [Joh 1:9-11] Det Gamla förbundets skygglappar och syndens slöjor försvårade för många att se och förstå detta mirakel för att kunna vända om. Vissa slöt till och med ögonen för miraklet och valde förnekelse framför Sanningen. Andra gick så långt att de önskade utsläcka Det Sanna Ljuset. Detta pågår dessvärre än idag.

Mörkret anfört av flugornas herre försöker skrämmas med död och sjukdomar samt försöker kasta skuggor, störa och imitera detta Gudomliga Ljus. Det understödjer kaos, elände och krig i det världsliga dragskåpet för att distrahera oss, likt en svärm av flugor kan skymma sikten och irritera. Detta kan i sin tur tyvärr leda till inbillningen att vi sitter fast här i ‘dragskåpet’ och att det inte finns någonting annat än det som våra fysiskt orienterande sinnen kan uppfatta av den materiella världen. Men ”I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” [Joh 1:4]

Idag firar vi Kristmässa till åminnelse av Kristi Jesu födelse. Det är inte likt en vanlig födelsedagsfest, där datumet och den fysiska födelsen betonas. Det är innebörden för, och inverkan på, mänskligheten som vi firar. ”Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.” [Hebr 1:3] Vi firar att den sedligt fullkomlige Kristus Jesus kom till oss för vår Frälsnings skull och ständigt återupprättar relationen till Gud (jmf. Jes 11) som mänskligheten förlorade genom syndafallet.

Låt oss med genuin glädje, god mat, ädel dryck och sann tacksamhet i familjär gemenskap hylla Herrens födelse och tacka ja till inbjudan till Det Heliga.

Läs Bibeln och Kyrkofäderna för att stärka tron och finna förståelsen för att det är en väg genom barriären.

Se Kristus Jesus vara visdomen, kraften och nåden (jmf. Joh 14:6-7) i allas våra hjärtan, fyllda av sann, triumfatorisk brödra- och systrakärlek, samt vara Han som skrider över alla barriärer för utgivningen av Det Heliga åt de heliga.

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan
Kristmässa – Herrens födelsefest.
Läsningar: Jes 11:1-9; Hebr 1:1-6 (12); Joh 1:1-14.

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?