Hur håller vi ihop?

Hur håller vi ihop?

Gästpredikan på Gran, Nordisk-katolska kyrkans höstkonferens 2017

Vår Herre har givit sitt liv för oss så att vi skall ha tryggt liv i överflöd. För det eviga livet skall vi följa Jesus Kristus. Trots att detta framgår tydligt i Skriften och av Traditionen står vi splittrade. Inte bara av syndafall och avfall, utan vi är angripna av krafter som inte vill oss väl (jmf. Ef 6:12). Kristenheten har skingrats av inre motsättningar och splittrats av yttre angrepp.

Ur Apostlagärningarna (Apg 15:22-31) hörde vi om riskerna, eller snarare effekten, av infiltration – oro och rädsla. Oroliga, rädda människor tänker sällan klart och fattar oftare irrationella beslut. Vi blir vilsna och lättlurade. Om vi även låter maskiners förföriska skärmar och köplustan tränga bort våra sunda relationer och en normal livsföring går vi mot det omänskliga. Vi kan istället säga nej. Vi kan istället hävda att vi tillhör och följer Kristus.

Vår Herres liknelse om Den gode herden (Joh 10:11-16) vittnar om att alla är kallade till hjorden, alltså Himmelriket. Detta är en indirekt missionsuppmaning. Vi skall inte sitta inåtvända och bräka om att just vi har funnit svaret, Sanningen, Vägen och Livet. Vi skall istället vända våra ansikten utåt; i våra sociala kretsar, på arbetet, i våra möten med människor och i våra förehavanden på internet. Vi skall välkomna alla som ännu inte är i vår fålla. Vi måste bidraga till att den skingrade hjorden åter enas.

Vi behöver således stärkande sanningspatruller som förklarar, återupprättar och förvaltar den apostoliska tron. Vi behöver kloka episkopala vallhundar till att hålla samman hjorden. Vi behöver alla höja våra röster och tydligt synas som kristna när vi rör oss bland människor. Hur skall vi annars få ihop hjorden? Skall vi bara passivt förlita oss på yttre omständigheter? Någon annan?

Profeten Jesaja (56:11) varnar för splittringen och att de som är satta att bevara istället förskingrar: ”Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de ska vara herdar, de som inget förstår! Alla går sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.”

Gud vill ha med oss alla i hjorden och Kristi missionsbefallning gäller inte bara biskopar; ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!” (Matt 28:19), för att citera vår Herre.

Guds fasta grund består. Sök den! Som det står i Andra Timoteusbrevet: ”Men Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina, och: Var och en som åkallar Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdighet.” (2 Tim. 2:19)

Om vi vänder oss bort från Den gode herden, Jesus Kristus, går vi vilse i världen och går bort.

Vi behöver vända oss till Kristus och därmed finna Vägen tillbaka till Gud.

Visa Vägen för andra.

Lev det goda exemplet.

Slå följe tillsammans.

Så håller vi ihop.

Fr Albertus Magnus

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?