Hur skall man göra för att det skall bli bra?

Hur skall man göra för att det skall bli bra?

På skämt eller allvar får man stundtals höra hur bra det hade varit med en instruktionsbok för livet. En handbok för hur man skall göra. Hur det borde vara. Så att det blir bra. Det vore ju så mycket enklare då.

Den rike mannen i Lukasevangeliet hade nog råd med all klokskap som kunde köpas för pengar. Men hur gick det för honom? Han njöt sina jordiska tillgångar och den vägen gick uppenbarligen åt helvetet. Väl där drabbades den rike mannen av efterklokhetens insikt. Hjälp och tillrättavisning finns för alla som vill ha den; alla råd som vi behöver. Gud har talat till oss och berättat om sin vilja genom Mose och profeterna.

Så var inte rädd. I Fösta Moseboks kapitel 15 framgår det att vi inte skall vara rädda. Att vi skall lita på Gud. Att Gud vill att det skall gå väl för oss.

Du är aldrig ensam. I Första Johannesbrevet förtydligas det att den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag (1 Joh 4:16-17).
Den rike mannen i Lukasevangeliet kunde uppenbarligen inte köpa kärleken.

Så sök kärleken. Den finns inte i någon elegant galleria eller uppblåst köpcentra. Du har den redan. Väck den. Låt den likt en flygfärdig fågel breda ut sina vingar för att slunga sig ut i världen.

Utan Gud är vi vilse i världen. Utan Gud löper vi runt i världen utan mål eller mening; vilsna mellan arbetsplatser, diskbänkar, semesterorter och affärer. Vägen tillbaka till Gud är genom Jesus Kristus.

Bibeln är vår karta och vårt manual framåt. Där finns alla ideal, orienteringskartor, varningar och minfältskartor som du behöver. Kristus är likt vår kompass (Sanningen) till att finna riktningen (Vägen) och målet (Livet). Kyrkofäderna är våra guider och reseskildrare. Läs och lär.

Så enkelt och så svårt är det således. Läs Bibeln. Läs kyrkofäderna. Erfarenheter finns att tillgå. Andra har vandrat i jordelivet före dig. Tag intryck och bilda uppfattning. Som fallen människa går det inte att leva efter bokstaven, men försök. Välj vägen omsorgsfullt. Tag ställning. Res dig när du har fallit. Res dig när du har fallit igen. Och igen. Bibeln innehåller alla råd på Vägen så att du skall kunna komma till Sanningen och Livet.

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan

1 Mos 15:1-61 Joh 4:16-21Luk 16:19-31

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?