Kampen mot ondskan

Kampen mot ondskan

Hur bör vi bekämpa ondskan? Även i våra dagar förhindrar den världsliga makten troende att i församling fira Den Heliga Mässan och ta emot Vår Herre, eller att komma samman i gemenskap för bibelstudier och lovprisning (jmf. 2 Mos 8:20 resp. Kejsare Domitianus). Metoderna är dock annorlunda. Höga och rymliga kyrkor samt luftiga katedraler skall hållas stängda, till och med under Påskarna. Dessa stora, fria lokaler är möjligen välbesökta enstaka Söndagar om kyrkoåret, men annars är det ofta väldigt gott om plats (tyvärr). Skrämselns taktik är inte bara en fara för vår tro utan även för vår förmåga att resonera och tänka klart. Rädslan förvrider och förmörkar våra sinnen. Vi blir likt dövstumma. Det vet flugornas herre, med följe, allt för väl.

Genom skräck och tvingande ideologier pressas människor till omänsklighet; till ett räddhågset, sönderbyråkratiserat lydfolk vilseförda i en terroriserad skenvärld utan kontakt med Gud. Även den normala, mänskliga kontakten med varandra förstörs. Detta förfarande syftar till att förringa och robotisera människan. Vi låter göra oss till levande döda. Därefter är det lättare att koppla ihop den känslomässigt kortslutna, moraliskt urgröpta och neurologiskt våldtagna människan med mörkrets maskineri, för att sedermera tvinga henne att arbeta för detta maktfullkomliga system. Bröd, skådespel, ytlig upptagenhet med flärd och förvecklingar, samt inte minst arrangerade motsättningar, distraherar och bedövar oss från att se vad vi går till mötes.

Denna ondska är motsatsen till “Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud.” [Ef 5:1-2] Vi är kallade att leva och vandra längs Ljusets väg, det vill säga Kristus Jesus, i kärlek, rättfärdighet, visdom och sanning (Ef 5:8-9). Styrkan finner vi i helgelsen och självuppoffringen enligt Guds vilja, genom att “… pröva vad som gläder Herren.” [Ef. 5:10]; eller med Vår Herres ord: “Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det.” [Luk 11:28]

Genom att reducera människan till en robot eller en funktion i ett ideologiskt system förhindras andlig utveckling; därmed vad som är meningen med livet på jorden: att följa och eftersträva Kristus Jesus. Flugornas herres splittring av mänskligheten genom införandet av flertalet religiositeter, och på senare tid även Guds-föraktande ideologier, försvårar dialogen människor emellan och gör oss osäkra till och med gällande humor; samtidigt som detta gravt förvirrar våra begrepp om Gud. Istället för att hålla ihop, låter vi oss skrämmas eller knuffas ut i vilsen ensamhet och blir till lätta offer för det som inte vill oss väl, likt hyenor splittrar flocken och fäller byte efter byte till gamarnas glädje.

Håll huvudet kallt och hjärtat varmt. Petri framställning är högst giltig för vår tid. Syna omgivningen och följ hans uppmaning:

Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt, för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det:

Vakna, du som sover.
Stå upp från de döda,
och Kristus ska lysa över dig.’”[Ef 5:11-14]

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan
Tredje Söndagen i Den Stora Fastan: Kampen mot ondskan – Den dövstumme.
Läsningar: 2 Mos 8:16-24; Ef 5:1(9)-14; Luk 11:14-28.

Föregående
Den kämpande tron
Nästa
Livets bröd

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?