Kristi frambärande i templet

Kristi frambärande i templet

För fyrtio dagar sedan firade vi Herrens födelse. I dag firar vi åminnelsen av Herrens presentation i templet, eller Kristi frambärande i templet. Enligt äldre tradition avslutar Kyndelsmäss Julfirandet den 2 februari och kallades för Lilla Jul. Senast på Kyndelsmäss skall alla juldekorationer vara nedpackade. Det äldre, nordiska begreppet ’kyndel’ betyder ’fackla’, eller ’bloss’, och ’att kynda’ är ’att tända’. Genom åminnelsen av Herren Jesu Kristi frambärande i templet uppmärksammas Kristus Jesus som världens ljus.

Vägledda av den Helige Ande kom Anna och Simeon till templet. Upplysta av samma Guds Ande bekände de med jubel att Jesus är Herren. Låt oss, som genom den Helige Ande har kommit till Guds hus, samlas kring Kristus Jesus med Simeon och Anna. Här i Guds hus kommer vi att hitta Honom och känna igen Honom varje gång ordet predikas och brödet bryts, till dess Han kommer tillbaka i härlighet. 

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.
Kyndelsmässa: Herren Jesu Kristi frambärande i templet.
Läsningar: Mal. 3:1-5; Hebr. 2:14-18; Luk. 2:22-40.

error

Önskar du att fler får läsa detta?