Kristi Himmelsfärdsdagen

Kristi Himmelsfärdsdagen

I det omskakade världstillstånd vi nu genomlever behöver vi fast mark under fötterna i väntan på att Kristus Jesus kommer åter. Då denna krispolitiserade värld sjuder av asymmetriska konflikter, obekräftade rykten och vilseledande uppgifter vet varje tänkande människa att vi behöver möta andra människor, ansikte mot ansikte, att diskutera och jämföra intryck med. Vad är en demokrati utan verkliga och sakliga samtal?

Istället sitter vi hemma framför maskiner som flimrar av än mer motstridiga intryck och opålitliga påståenden. I denna otillbörliga avskärmning är det mycket svårt att kunna bilda sig en klar uppfattning; än mindre går det att finna samhörighet och tillit. Ensamhet och rädsla förvrider samt förmörkar våra sinnen. Förmodligen finns det dock en punkt då flertalet kommer att ha fått nog.

Jesaja profeterade “Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk ska strömma dit,” (Jes 2:2). Om än att Herrens hus, alltså Kyrkan, är fast grundat i berget försöker emellertid hennes inre och yttre fiender ständigt driva henne ner i avgrunden; bort från de människor som behöver henne.

Till och med vissa som menar sig vara företrädare för kristenheten finner i detta svåra läge det lämpligt att kyrkorum skall hållas stängda eller vara begränsade. Höga och rymliga kyrkor samt luftiga katedraler skall hållas stängda. Genom dessa motkristliga handlingar förvägras församlingar tillgång till Sakramenten, församlingsliv och undervisning. Samhörigheter har splittras.

Att förvillare och splittrare kommer att försöka att störta kristenheten i fördärvet, inte minst på upploppet av Den Yttersta Tiden, är inget som förvånar Bibelförtrogna (till exempel Matteusevangeliets tjugofjärde kapitel). Håll inte bara koll på de öppet elaka utan framför allt på de skenheliga, på de falska profeterna och på tvetungade politruker som försöker drapera sig i godhetens och rättfärdighetens mantlar. “Se till att ingen bedrar er” [Matt 24:4].

Stå ständigt starka i tron och “låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar Honom.” [Rom 12:2] Hämta kraft från Den Helige Ande (Apg 1:8). Istället för att stå och stirra mot himlavalvet i passiv väntan på Vår Herre (Apg 1:11), skall vi aktivt leva det goda kristna exemplet i världen (Mark 16:15-18), likt klart skinande ljus över en upptänd landningsbana för Kristi Jesu återkomst.

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan,
Kristi Himmelsfärdsdagen.
Läsningar: Jes 2:1-3; Apg 1:1-11; Mark 16:14-20.

Föregående
Påskdagen
Nästa
Pingstdagen

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?