Kristmäss

Kristmäss

Dagen är kommen, kärlek triumferar; ”Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på Honom skall icke förgås, utan hava evigt liv” [Joh 3:16]. Därmed kom Ljuset in i världen (Joh 1:9). Genom att Ordet blev kött, har mänskligheten möjligheten att få utvidgad kunskap om Gud och återupprätta relationen till Gud, vilken gick förlorad i syndafallet (Jes. 11:6-9). Med Vår Herres ankomst till världen erbjuds vi möjligheten till att leva i Sanning (Joh. 3:21).

Det sanna Ljuset lyser upp våra hjärtan; inte bara som en upplysande och återupprättande kraft, utan även ’Ljus av Ljus’ såsom en rannsakande belysning av vad som ögon inte kan se, men som finns härbärgerat i våra hjärtan (Jes. 11:2-5; Matt. 3:16). Kristus Jesus kommer att döma oss utifrån hur vi tog emot det sanna Ljuset och hur vi har förvaltat detta Ljus i våra hjärtan. Ingenting är dolt för Gud, i relation till Sanningen (Rom. 2:2-3). Det ogudaktiga, som avvisar Gud, kommer att tillintetgöras (Jes. 11:4; 2 Tess. 2:8).

Det gamla förbundet var ofullständigt och betonade vikten av att täta de andliga läckorna, medan Det Nya Förbundet är att åter bli en del av Källan. Abrahams arvingar ärvde jorden, medan Kristi Jesu arvtagare ärver Guds rike. Det gamla förbundets profeter pekade ut riktningen, medan Kristus Jesus är Vägen. Änglarna stöder oss, samt anvisar vad som är och hur vi kan göra, medan Kristus Jesus är Livet och visar oss hur livet bör levas. Kristus Jesus, Guds enfödde Son, utgör Sanningen och är likt en evig, perfekt ikon av Gud Fader Allsmäktig, för oss att uppfatta och försöka förstå. (Hebr. 1:1-6(12)).

Från och med Kristi Jesu födelse omstartades våra förutsättningar i jordelivet och Vägen återöppnades till Guds rike. Gudabärerskan Maria samt Den Helige Ande understryker och återansluter till skapelsens ursprungliga helgd. Detta står i skarp kontrast till de industriella förgiftningar, genmanipulationer och andra otillbörliga experiment på människor och djur som vi nedlåter oss till. Likt vi har överkrediterat det finansiella systemet till skuldmättnad, har vi tillåtit oss att föra in styggelser i skapelsen och i oss själva. Dylika, korrumperade system går sedermera omkull. Hut går hem, inte bara i plånboken utan även i skapelsen. Fråga den moderna medelklassen och Noah (1 Mos. 6 & 7).

Apropå instängda barnhemsbarn och försöksdjur som tar till flykten, så går skapelsen (verkligheten) inte att fly ifrån. Måhända ligger den barnsliga lockelsen gällande rymdresor i detta; som om att vi skulle kunna dra iväg i glänsande rymdskepp och att allt skulle bli bättre på någon annan planet. Om den fallna människan inte besinnar sig och drar lärdom, kommer hon att fortsätta sina misstag och korruptioner. Istället för att kura i djupa bunkrar eller fräsa iväg i fantastiska farkoster, behöver vi konfrontera ondskan där vi är; samt be för dem som älskar mörkret (Joh. 3:19-20).

Istället för att spana efter fjärran nödlösningar i teleskop, behöver vi rikta blicken inåt och se vår bortvändhet och vår nöd i våra egna hjärtan; dock inte i självförebråelser eller anklagelseakter utan i försoning. Det finns för all del ingenstans att fly till, men å andra sidan behöver vi inte fly någonstans. Kristus Jesus kom till oss. Kristi Jesu födelse, död och uppståndelse har återupprättat oss och gjort oss andligen osårbara. Ondskans udd är avslagen och vi behöver inte frukta någonting (1 Kor. 15). Till vårt stöd har vi Kristi Kyrka och Den Helige Ande.

Idag firar vi Kristusmässa, eller Kristmäss, i åminnelse av Kristi Jesu födelse. Vi firar Frälsningens början och att Gud har givit den fallna mänskligheten denna oerhörda Nådegåva. Låt så glädjen och tacksamheten över detta skina ikapp med det sanna Ljuset, både i kyrkbänken och vid det kommande festmåltidsbordet.

Fr. Albertus Magnus
Den Heliga Mässan
Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.
Juldagens Kristusmässa: Folkets Mässa för Herrens födelse.
Läsningar: Jes 11:1-9; Hebr 1:1-6(12); Joh 1:1-14.

Föregående
När börjar livet?
Nästa
Epifanía
error

Önskar du att fler får läsa detta?